Etiket: Ağız

Ağız Ne Demek?

Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ. Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap. Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık tarafı. Çıkış Yeri. Birkaç yolun […]

AĞIZ KALABALIĞI DEYİMİNİN ANLAMI

Ağız kalabalığı deyimi: Bir yerde gereği olmayan, saçma veya konu ile alakalı olmayan sözler kullanmak anlamında kullanılmaktadır. Ağız kalabalığı deyimi örnekleri: Seni her zaman ağız kalabalığı yapma diye uyarıyorum. Arkadaşları, ağız kalabalığı yapıyor diye yanlarına almak istemezlerdi. Böyle ortamlarda ağız kalabalığı yapanları sevmezler. Bir insan ağız kalabalığı yapacağına […]

AĞIZ YAPMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Ağız yapmak deyimi: Bir kişiyi, düşüncelerini veya duygularını olanın tam tersi, başka türlü göstererek kandırmak veya oyalamak anlamına gelmektedir. Ağız yapmak deyimi örnekleri: Ağız yapma konusunda senin üstüne insan tanımam. Onca zaman bana ağız yapmış. İşin sonunda anladım. Arkadaşlarının yanında ağız yaparak borç para isterdi. Aldığı borç paraların […]

AĞIZ KALABALIĞINA GETİRMEK DEYİMİNİN ANLAMI

Ağız kalabalığına getirmek deyimi: Gereği olmayan, konu ile alakası olmayan sözler söyleyerek birisini kandırmak, aldatmak anlamına gelmektedir. Gerçekleri saklamak için konuyu değiştirmek manasında da kullanılmaktadır. Ağız kalabalığına getirmek deyimi örnekleri: Bizi ağız kalabalığına getirerek dolandırdılar. Ağız kalabalığına getirerek notlarının düşük olduğunu unutturdu. Bütün işlerini ağız kalabalığına getirerek yapardı. […]

AĞIZ DEĞİŞTİRMEK DEYİMİ

Ağız değiştirmek deyimi: Daha önce söylenen bir sözü sonra değiştirmek, söylenen sözden cayarak tam tersini söylemek anlamında kullanılmaktadır. Ağız değiştirmek deyimi örnekleri: Ben onun kadar hızlı ağız değiştiren birisini görmedim. Mehmet’in sözüne güven olmaz. Bir bakarsın ağız değiştirir. Ağız değiştirmek bence iki yüzlülüktür. İnsanın her konuda ağız değiştiren […]

AĞIZ YOKLAMAK DEYİMİ

Ağız yoklamak deyimi: Öğrenilmek istenilen bir dili karşıdakine belli etmeden çeşitli yollardan öğrenmeye çalışmak anlamına gelmektedir. Ağız yoklamak deyimi örnekleri: Kardeşimin sigara içip içmediğini öğrenmek için ağız yokluyor. Arada bir ağız yoklar. İnsanların hayatını çok merak eder. Ne kadar parası varmış ağzını yokla da öğren. Annem, sevgilimin olup […]