Etiket: Aşık Sümmani şiirleri

Etme Şiiri – Aşık Sümmani

Şahsın meşrebine muvafık eyle,Kuru dava ile irfanlık etme,Kuvvetin nice ise o kadar söyle,Nefer rütbesinde sultanlık etme. Bir renkte olmalı gönül,göz,yürek,Arzu maksuduna yetişir dilek,Uğrayıp gölünde yüzmekle ördek,Sefine yüzdüremek ummanlık etme. Ne sandın sen seni konup göçmekle,İnsan mı oldun bu yerlere düşmekle,Onun bunun tarlasını biçmekle,Boş kalır ambarın harmanlık etme. Doğruluk […]

Aşık Sümmani Şiirleri

Elif Gel Ben İlim Bize Karşı Etme İsmin Yeter Değil Sonra Sakın Rızali Lazım Eyledi Elverir Sinem Söyle Demiş Gitmiş Nettin Olmaz Çağırır Namaz Bellidir Biz İçin Tersine Tatlıdır El Oğlu Yandırır İbret Al Nasihat Göresin Bulunur Tek Tek Elçisidir Gözlerin Uyumaz Kapısını Gösterir Kendine Doyurur Sedasını Değiştin […]

Müddet Tamam Oldu Rıhlet Göründü – Aşık Sümmani

Müddet tamam oldu rıhlet göründü,Bozuldu devranım kalmadı rahat,Evlat eyal bütün yasa büründü,Herkes bu badeden içer akıbet. Hal ehli olanlar buna ağlanmaz,Ah ediben ciğerini dağlanmaz,Bu kadar dünyaya meyil bağlanmaz,“Küllü nefsin mevt” buyurmuştur ayet. Tarih bin üçyüz otuz dan sonr,Eseri nas düşer,bütün inkara,Dini hak bilenler çıkar kenara,Dert üstüne dert arttırır […]

Kapısını Şiiri – Aşık Sümmani

Kimden sual edip kimden öğrenimGöstere canana yol kapısını,Cananım var iken ben kime gidim,Canandır gösteren han kapısını. Şeriat tarikat maksuda yoldur,Halk eden hallaktır halk olan kuldur,Sağ yanında olan evrağın doldur,Ceht et koparasın sol kapısını. Bir dilber sevmişim göze görünmez,Bahçıvansız bağın gülü derilmez,Yağma yoktur sır şehrine girilmez,Girmek ister isen bul […]

Ben Seni Şiiri – Aşık Sümmani

Tâ ezel bülbül eyledim, hare gönül ben seni,Her veçhine müştak ettim,nare gönül ben seni Sen çektin ten iklimini, her vakit ziyan için,Her Müddet davet eylerim, kâre gönül ben seni. Göründü bir dil-i ruba etti aklım serseri,Hesapsız Metheylemişim,Yare gönül ben seni. Nerde bir çiçek görürsen ona feryat edersin,Korkarım ahır […]

Durmasın Şiiri – Aşık Sümmani

Esrarı bülbül olan gülşâna çıksın durmasın,Fethine devam eden merdâna çıksın durmasın. Her kimin ki derununda demi var devranı var,Ne lazım nihan etmek meydana çıksın durmasın. Kendini serdar biliben hasmını zerre handan,İşte handândan tuğyân olana çıksın durmasın. Her kimin ki derununda kast için teberi var,Razıdır oklanmaya Sümman’a çıksın durmasın… […]

Dünya Bizi Şiiri – Aşık Sümmani

Ta ezel hayal şemine yandırır dünya bizi,Ben sana meftunum deyu kandırır dünya bizi,Havayı hevesle çeker,kıyl-ü kal sinesine,Ahir salar pençesini sindirir dünya bizi. Meyl-i muhabbet ettirir fısk ile fenalara,Bezli can ettirmek için arifi danelere,Pek tenezzül etmez iken fevkale binalara,Nihayet bir kabr içine indirir dünya bizi. Der sümmani ezel nedir […]

Dilber Senin Şiiri – Aşık Sümmani

Ta ezel teslim olmuşum râhına dilber seninAçaydım cemâlin için âyine dilber seninKondu adalet mülküne nice hükm-i SüleymânYetişmedi asla kimse pâyına dilber senin Metheylemiş âyet ile cemâlin izzetiniNüshâ-i kübrâ eylemiş ol hûbun ümmetiniPehlivanlar harceylese pazuda kuvvetiniHâşa kimse dayanamaz yanına dilber senin Feth-i bâb ettin cihânı Haydar-ı Ali ileDamadın Murtaza, […]

Aramızı Karlı Dağlar Alınca – Aşık Sümmani

Aramızı karlı dağlar alınca,Gayrı dost eline gidip gelinmez,Yahşi himmet gerek ahbap yolunda,Kuru dava ile menzil alınmaz. Geçti bu devranın demi bozuldu,Gülistan bezminin gülleri solduÇay taşların yakut pahasın buldu,Cevherler ummana düştü bulunmaz. Sümmani bu remzin keşfine delil,İstersen evvela sen kendini bil,Meşhurdur söylenir dillerde iyi dil,Sağ iken bir şahsın kadri […]

Fayda Ne? – Aşık Sümmani

Çekme şu dünyanın endişesiniTamir eyle kalbin her köşesiniKemlik ile kırma kalp şişesiniDönüp ona derman olsan fayda ne? Arabi, Farisi dilin olmazsaBülbüle münasip gülün olmazsaAsla bir mesnette elin olmazsaDava ile Sultan olsan fayda ne? Bir yazı ki kara olur kalemdeSözü hor görünür her bir kelamdaBir güzel ki seni sevmez […]

Ben Razı Değilem Hicrana Gama – Aşık Sümmani

Ben razı değilem hicrana gamaGarip gönlüm haldan hala salan varSabavetten beri bir yol gözlerim El zanneder uzaklarda kalan var Didemden akıttım kanlı yaşımıKarametten kurtaramam başımıGönül kalesinin mermer taşınıHicran kalemiyle kırıp delen var Sümmani’yem Yarab gönlüm hoş eyleYa sabır ver ya da bağrım taş eyleYa bir çift kanat ver […]

İşitme Her Sözü Ol Güş-ü Sağır – Aşık Sümmani

İşitme her sözü ol guş-u sağırBeladan sakınmak noksanlık mıdırİmkansız bir işe bağır ha bağırBarbarlık eylemek irfanlık mıdır Söz söyle gönlünün iktidarıncaEl elden üstündür arşa varıncaSüleyman’a söz öğretti karıncaNasihat dinlemek nadanlık mıdır Arifler her vakit nasihat eylerAklı olmayanlar öğüdü neylerDost dostun her sözü yüzüne söylerDoğru söz söylemek düşmanlık mıdır […]

Doyurur Şiiri – Aşık Sümmani

Kamil kelamına bend olan insan,Gûş verir bu söze kulak doyurur.Her adû güzelden dileme buse,Sanma ki lezzeti dudak doyurur. Hevâ imiş bu dünyanın ziyneti,Asla yoktur bu dünyanın rahatı,Bunca saltanattan olan devleti,Yine bir baldırı çıplak doyurur. Sümmani ne ola ehlin temeli,Kişiye yar ola kendi ameli,Kul beşerdir değil tamahtan hali,İnsanı bir […]

İnsan Ederler Şiiri – Aşık Sümmani

Ervahı ezelde taksim babındaHerkese bir türlü ihsan ederler,Kimi gam çeker de hayal babında,Kimini tahtında sultan ederler. Adamın bağrın muştayla ezerler,Aheste aheste yola dizerler,Elden ele kap dan kaba süzerler.Yoğururlar sonra insan ederler. Sümmani değilsin her işe agah,Geçer gençlik fayda vermez ahu vah,İstersen geda ol ister padişah,Sonunda hak ile yeksan […]

Deli Gönül İle Düştük Bir Cenge – Aşık Sümmani

Deli gönül ile düştük bir cenge,Hikmeti sorulmaz iştir bu gönül.Günden güne girer her türlü renge,Bazı solar gah kumaştır bu gönül. Bazı yelkenini derin yürütür,Bazı âh vah ile ömrüm çürütür,Bazı lâle sümbül çiçek bürütürBazı pus dumandır kıştır bu gönül Bazı nefse uyar pek bühtânlanırBazı seyre çıkar pek seyrânlanırBazı yere […]

Gitmiş Şiiri – Aşık Sümmani

Terk ettim gurbeti döndüm sılayaGördüm bu yerlerin elvanı gitmişBülbül uçmuş viran kalmış yuvasıNice sadık muhib yaranı gitmiş Baktım gül dalında bülbül ötmüyorHarap olmuş mor menekşe bitmiyorBilmem nasıl soram dilim tutmuyorGülşen bahçesinin bağbânı gitmiş Dünya bir rüyadır tâbir lazımdırNe kadar yaşasan kabir lazımdırEmr-i İlâhidir sabır lazımdırBu dünyanın nice geleni […]

Göründü Şiiri – Aşık Sümmani

Bin üç yüz yirmi sekize vardım,Vücût ikliminde hicran göründü,Akıl kabul etmez mâtemde kaldım,Zeminde semâda tufân göründü. Ejderhâ elinde vatan u ihvân,Vakt-i saâdette devrolan devrân,Acaba geldi mi böyle bir tufan,Sırp ile Bulgarla Yunan göründü. Dağıldı dört yana hükm-i irâde,Yürüdü her yana seyyâr piyâde,Otuz bin Arabi dediğim vâde,Devranı lekeli zamân […]

Kandıramadım Şiiri – Aşık Sümmani

Gönül seni kime şekvâ edeyimHevâ-yı hevesten döndüremedimKalmışım mihnette ya ben nideyimKıyl u kâl burcundan indiremedim Hevâya harc ettim bu ihtiyârımBakarım defterde yok bir tutarımTemelden bozuktur burc u hisârımYâre bir davetçi gönderemedim Nefsini bend eden erbâb-ı dildirElinden kurtarmak gör ne müşküldürNefis bize kahramân-ı katildirÇekip zülfikârım sindiremedim Sümmânî‟ yem pîrden […]