Etiket: Belgrad Antlaşması

18 EYLÜL

53: Roma İmparatoru Trajan dünyaya geldi. 96: Roma imparatoru 7. Louis öldü. 1739: Osmanlı ile Avusturya Arşidüklüğü arasında Belgrad Antlaşması imzalandı. 1812: Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa öldü. 1819: Fransız fizikçi Leon Foucault dünyaya geldi. 1851: New York Times gazetesi yayın hayatına başladı. 1885: Kemani Serkis Efendi dünyaya geldi. […]

1. MAHMUT

1. Mahmut, 2 Ağustos 1696 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası 2. Mustafa, annesi ise Saliha Sultan’dır. Şehzadeliği boyunca kafes usulü gereği odada kapalı kalmıştır. İyi bir eğitim almıştır. Şiire ve musikiye ilgisi vardı. Bu iki alanda da önemli eserler vermiştir. Babası da tahta oturmuştur. Ancak 2. Mustafa, tahttan […]