Etiket: Deyimler Anlamları

Bağrına Taş Basmak Deyiminin Anlamı Nedir

Bağrına taş basmak deyimi: Başına gelen bir felakete, zarara veya haksızlığa sesini çıkarmamak/çıkaramamak anlamında kullanılmaktadır. Bağrına taş basmak deyimi örnekleri: Yapılanlara rağmen bağrına taş bastı. Evladının acısından sonra bağrına taş bastı. Yapılanlar karşısında bağrına taş basıp katlanacaksın. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER Deyimler Sözlüğü

Bahtı Bağlı Deyiminin Anlamı Nedir

Bahtı bağlı olmak deyimi: Bir türlü evlenecek birisini bulamamak. Hayatı iyi geçmemek. Şanssız olmak anlamlarında kullanılmaktadır. Bahtı bağlı olmak deyimi örnekleri: Senin bahtın bağlı demek ki. Bahtının bağlı olduğunu yeni yeni anlamaya başladı. Komşunun oğlunun bahtı kapalıymış. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER Deyimler Sözlüğü

Bahse Girmek Deyiminin Anlamı Nedir

Bahse girmek deyimi: İddiaya girmek. Birisi veya birileri ile zıt konular hakkında sözlü anlaşma yapmak anlamında kullanılmaktadır. Bahse girmek deyimi örnekleri: Kazanamayacağını bildiği bahislere girmez. Bahse girerim ki sen bu dersten geçemezsin. Her konuda bahse girmeyi çok severdi. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER Deyimler Sözlüğü

Baharı Başına Vurmak Deyiminin Anlamı Nedir

Baharı başına vurmak deyimi: Gençliğinin, ergenliğinin verdiği etki ile aşırı hareketler yapmak anlamında kullanılmaktadır. Baharı başına vurmak deyimi: Bu çocuğun baharı başına vurmuş. Sakın senin çocuğun baharı başına vurmuş olmasın. “Dikkat et de baharın başına vurmasın.” diye uyardı. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER Deyimler Sözlüğü

Badi Badi Yürümek Deyiminin Anlamı Nedir

Badi badi yürümek deyimi: Sallanarak, kasıla kasıla yürümek anlamında kullanılmaktadır. Badi badi yürümek deyimi örnekleri: Aşağıdaki spor salonundan çıkanlar badi badi yürüyorlardı. Badi badi yürüyenlere sinir olurum. İçeriye badi badi yürüyerek gireceğim. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER Deyimler Sözlüğü

Bağrı Yanık Deyiminin Anlamı Nedir

Bağrı yanık deyimi: Sıkıntılarla mücadele etmiş, çok dertli, yokluk görmüş. Zorlu bir yolda önüne çıkan bütün zorluklarla mücadele etmek anlamlarında kullanılmaktadır. Bağrı yanık deyimi örnekleri: Dünyada bağrı yanık olmayan insan sayısı çok azdır. Hayat bizi bağrı yanık olarak yetiştirdi. Onlar da bağrı yanık olmak istemezlerdi. Ancak hayat onları […]

Bağdaş Kurmak Deyiminin Anlamı Nedir

Bağdaş kurmak deyimi: Sağ ayağını da sol ayağının üstüne ya da sol ayağını sağ ayağının üstüne koyarak oturmak anlamında kullanılmaktadır. Özellikle Anadolu’da bolca kullanılan deyimdir. Bağdaş kurmak deyimi örnekleri: Bizim buralarda hep bağdaş kurarak oturulur. Camide toplanan herkes bağdaş kurarak yere oturdular. Alışkın olmadığım için bağdaş kurarak oturamıyorum. […]

Başı Dertte Olmak Deyiminin Anlamı Nedir

Başı dertte olmak deyimi: İstenilmeyen, can sıkıcı, kötü bir durumun için de olmak. İçinden çıkılması bir durumda bulunmak anlamında kullanılmaktadır. Başı dertte olmak deyimi örnekleri: Başının dertte olduğunu nereden anladın? Başının dertte olduğunu hiç belli etmezdi. Bu sefer hangi sebepten başın derde girdi? B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER […]

Bağlandığı Yerde Otlamak Deyiminin Anlamı Nedir

Bağlandığı yerde otlamak deyimi: Hiçbir şekilde kendini geliştirmemek. Yerinde saymak anlamında kullanılmaktadır. Bağlandığı yerde otlamak deyimi örnekleri: Yıllar geçse de sen hala bağlandığın yerde otlamaya devam ediyorsun. İnsan kendisini geliştirmeli. Bağlandığın yerde otlamak hiç de iyi değil. Az da olsa kendini geliştir. Hep bağlandığın yerde otlama. B HARFİ […]

Bağrını Delmek Deyiminin Anlamı Nedir

Bağrını delmek deyimi: Söylenen sözün veya yapılan bir haksızlığın çok zoruna gitmesi, içine işlemek, kırmak anlamında kullanılmaktadır. Bağrını delmek deyimi örnekleri: Evladının ölümü bağrını deldi. Öyle acı sözler söyledi ki oradaki herkesin bağrını deldi. Bağrını delecek kadar ağır konuşma. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER Deyimler Sözlüğü

Bacak Kadar Boyu Var, Türlü Türlü Huyu Var Deyiminin Anlamı Nedir

Bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var deyimi: Yaşının küçük olmasına rağmen çeşitli huylar edinmiş anlamında kullanılmaktadır. Bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var deyimi örnekleri: Yaptıkları hareketleri görünce “Bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var.” diye ağzından kaçırdı. Bu çocuk ne böyle? Bacak kadar […]

Basireti Bağlanmak Deyiminin Anlamı Nedir

Basireti bağlanmak deyimi: Gerçeği görememek. İyi ile kötüyü ayırt edememek. Doğru yola gelememek. Doğruyu görememek neticesinde uygun hareket edememek anlamında kullanılmaktadır. Basireti bağlanmak deyimi örnekleri: Senin basiretini bağlamışlar. Bunu nasıl görmezsin. Basiretin mi bağlandı senin? B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

Barut Kokusu Gelmek Deyiminin Anlamı Nedir

Barut kokusu gelmek deyimi: Kötü bir olayın gerçekleşeceğini hissetmek. Savaşın çıkacağını anlamak. Tehlikeyi hissetmek anlamlarında kullanılmaktadır. Barut kokusu gelmek deyimi örnekleri: Kavgadan önce barut kokusu gelmeseydi biz de dayak yiyecektik. Barut kokusu geliyor deyip duruyordu. Gerçekten de haklıymış. Eğer barut kokusu gelirse hemen bize haber ver. B HARFİ […]

Bana Ne Deyiminin Anlamı Nedir

Bana ne deyimi: Olayların veya haberlerin hiçbir şekilde değiştirmemesi. İlgilendirmemesi, farklılık meydana getirmemesi anlamında kullanılmaktadır. Bana ne deyimi örnekleri: Mahallede çıkan haberlerden bana ne. Her anlatılana “Bundan bana ne.” derdi. Eğer sana olayı anlatmaya çalışırsa bana ne dersen susar. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

Bana Mısın Dememek Deyiminin Anlamı Nedir

Bana mısın dememek deyimi: Hiçbir şekilde kabul etmemek. Durumdan etkilenememek. Yapılanlar veya söylenenler karşısında sabırlı olmak anlamlarında kullanılmaktadır. Bana mısın dememek deyimi örnekleri: Ne yaptıysam bana mısın demedi. O kadar acıyı yemesine rağmen bana mısın demedi. baban sabahtan akşama kadar çalışır yine de bana mısın demezdi B HARFİ […]

Basıp Gitmek Deyiminin Anlamı Nedir

Basıp gitmek deyimi: Arkasına bile bakmadan bulunduğu yeri terk etmek. Aklına aniden gelen bir şeyi gerçekleştirmek için gitmek. Aniden hareket etmek anlamlarında kullanılmaktadır. Basıp gitmek deyimi örnekleri: Yarım saat önce buradaydı. Sonra basıp gitti. Durduk yere basıp gitmesi nedeniyle herkes onun adını deli Metin koydular. Senin basıp gitmelerin […]

Bam Teline Deyiminin Anlamı Nedir

Bam teline deyimi: 1. En hassas, dikkat edilen noktasına değinmek. Kışkırtmak amacıyla da kullanılmaktadır. 2. Telli çalgılarda en kalın sesi veren tel Bam teline deyimi örnekleri: Adamın bam teline dokunana kadar zorluyorsun. Herkesin bir bam teli vardır. Onun ailesi bam telidir. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

Balta Olmak Deyiminin Anlamı Nedir

Balta olmak deyimi: 1. Musallat olmak, yapışmak 2. Bir şeyi sürekli ısrar etmek. Gerçekleştirilmesi için diretmek Balta olmak deyimi örnekleri: Bu da başımıza balta oldu. Başıma balta olacağını bilseydim buraya hiç gelmezdim. Herkese balta olan birisiydi. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER DEYİMLER SÖZLÜĞÜ