Etiket: Deyimler Örnekleri

Başı Dumanlı Deyiminin Anlamı Nedir

Başı dumanlı deyimi: Alkol nedeniyle sarhoş olmak. Sevdadan gözü bir şeyi görmeyen kişi. Tepesi sisli dağ. Başı dumanlı deyimi örnekleri: Bugün Erciyes’in başı dumanlı. Gece eve yine başı dumanlı geldi. Şu başın dumanlı hallerinden artık yıldı. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

Başı Çekmek Deyiminin Anlamı Nedir

Başı çekmek deyimi: Bazı işlerde yardımcı olmak ve öncü olmak anlamlarında kullanılmaktadır. Başı çekmek deyimi örnekleri: Sen başı çekersen kesin olur bu iş. Başı Mehmet çekiyorsa o işten hayır gelmez. Mahallenin eşkıyalıkta başı çeken sensin. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

Baş Belası Deyiminin Anlamı Nedir

Baş belası deyimi: Konuşması, hal ve hareketleri ile insanları rahatsız etmesi. Birisine veya birilerine yük olması anlamlarında kullanılmaktadır. Baş belası deyimi örnekleri: Ne baş belası birisiymişsin sen. Böyle baş belası insanları nereden buluyorsun sen? Komşusunu göstererek “Şu baş belasından da bir türlü kurtulamadık.” dedi. B HARFİ İLE BAŞLAYAN […]

Baş Ağrısı Deyiminin Anlamı Nedir

Baş ağrısı deyimi: Bir kişinin rahatsız edecek derecede takılması. Tedirginlik verecek şey anlamlarında kullanılmaktadır. Baş ağrısı deyimi örnekleri: Bu iş baş ağrısı yapar. Baş ağrısı insanlar ile gezmeyi ne kadar da seviyorsun sen. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

Başa Geçmek Deyiminin Anlamı Nedir

Başa geçmek deyimi: Bir önemli konunun başı alması. Önde bulunmak, geçmek. Ön sıralara geçmek. Önemli konuları önce konuşmak anlamlarında kullanılmaktadır. Başa geçmek deyimi örnekleri: Başa senin geçeceğini bilseydim böyle davranmazdım. Grup lidersiz kalında başa ben geçtim. Başa geçtiği zaman kendisini çok önemli biri sanıyor herhalde. B HARFİ İLE […]

ATI EŞKİN, KILICI KESKİN DEYİMİNİN ANLAMI NEDİR

Atı eşkin, kılıcı keskin deyimi: Her istediğini yapabilecek güçte ve kudrette olmak anlamında kullanılmaktadır. Atı eşkin, kılıcı keskin deyimi örnekleri: Bu köyün yiğitlerinin atı eşkin, kılıcı keskindir. Sen de büyüyünce baban gibi atı eşkin, kılıcı keskin olacaksın. Atı eşkin, kılıcı keskin insanlarla mücadele etmek zordur. A Harfi İle […]

ATEŞLE OYNAMAK DEYİMİNİN ANLAMI NEDİR

Ateşle oynamak deyimi: Tehlikeli işlerle uğraşmak. Kendisine zarar verecek kişiler ile uğraşmak anlamında kullanılmaktadır. Ateşle oynamak deyimi örnekleri: Ben seni ateşle oynama diye uyardım. Ateşle oynadığını göremiyor. Bu resmen ateşle oynamak demek. O adamlarla uğraşmak demek ateşle oynamak demektir. A Harfi İle Başlayan Deyimler Deyimler Sözlüğü

ATEŞ PÜSKÜRMEK DEYİMİNİN ANLAMI NEDİR

Ateş püskürmek deyimi: Bir olay veya söz karşısında normalden çok sinirlenerek ağır sözler söylemek anlamında kullanılmaktadır. Ateş püskürmek deyimi örnekleri: Babam yine dün gece sebepsiz yere ateş püskürdü. Abimin ateş püsküreceğini bildiğim için eve gelmedim. Her şeye hemen sinirlenir ve önüne kim gelirse ateş püskürürdü. A Harfi İle […]

Baskın Vermek Deyiminin Anlamı Nedir

Baskın vermek deyimi: Aniden, habersiz bir şekilde girmek, saldırıda bulunmak anlamında kullanılmaktadır. Baskın vermek deyimi örnekleri: Kaçırmadan yakalamamız için baskın vermemiz lazım. Baskın vereceklerini hiç düşünmemiştim. Baskın vereceklerini düşünerek önlem aldık. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

ATEŞTEN GÖMLEK DEYİMİNİN ANLAMI NEDİR

Ateşten gömlek deyimi: Bir kişinin bulunduğu sıkıntılı durumu ifade etmek için kullanılır. Ateşten gömlek deyimi örnekleri: Bu yola çıkarken ateşten gömlek giydim ben. Üstümüzdeki ateşten gömleği atmamıza az kaldı. Borç almak demek ateşten gömlek giymek demektir. A Harfi İle Başlayan Deyimler Deyimler Sözlüğü

Basamak Yapmak Deyiminin Anlamı Nedir

Basamak yapmak deyimi: Daha iyi mevkilere, konumlara gelebilmek için birilerini veya durumları aracı olarak kullanmak anlamına gelmektedir. Basamak yapmak deyimi örnekleri: Hocalar arasındaki krizi basamak yaptığı çok bariz. Sakın benim yokluğumu basamak yaparak yükselmeye çalışma. Akrabası olan müdürü basamak yapıyor. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

ATEŞİNE YANMAK DEYİMİNİN ANLAMI NEDİR

Ateşine yanmak deyimi: Birisinin neden olduğu hata yüzünden başına olay gelmesi. Başka birisi yüzünden haksızlığa uğramak anlamında kullanılmaktadır. Ateşine yanmak deyimi örnekleri: Ben senin ateşine yandım. Sen de benim ateşime yanacaksın. Az kalsın arkadaşımın ateşine ben de yanacaktım. Kimsenin ateşine yanamam ben. A Harfi İle Başlayan Deyimler Deyimler […]

ATEŞE TUTMAK DEYİMİNİN ANLAMI NEDİR

Ateşe tutmak deyimi: 1. Bir şeyi ateşin üstüne tutarak ısıtmak, pişirmek 2. Silahla ateş etmek Ateşe tutmak deyimi örnekleri: Zibidiler garibanın evini ateşe tutmuşlar. Eti biraz ateşe tut da ısınsın. Kampta ellerimizi ateşe tutarak ısınmaya çalıştık. A Harfi İle Başlayan Deyimler Deyimler Sözlüğü

ANASI AĞLAMAK DEYİMİNİN ANLAMI NEDİR

Anası ağlamak deyimi: Çok sıkıntı çekmek, eziyete maruz kalmak, yıpranmak ve yorulmak anlamında kullanılmaktadır. Anası ağlamak deyimi örnekleri: Yıllarca bu iş yerinde anamız ağladı. Sınavdan geçeceğim diye anası ağladı. Senin yanına geleceğim diye anam ağladı. A Harfi İle Başlayan Deyimler Deyimler Sözlüğü

Ayak Uydurmak Deyiminin Anlamı Nedir

Ayak uydurmak deyiminin iki anlamı vardır. Birincisi başka birinin veya birilerinin hal ve hareketlerine uyum sağlamak. İkincisi ise takip edilenle senkronize bir şekilde yürümektir. Ayak uydurmak deyimi örnekleri: Yavaş gittiğinden bana ayak uyduramıyorsun. Bize biraz geç ayak uydurdu. Yeni arkadaşlarıma ayak uydurana kadar bir süre zorluk çektim. Baştan […]

Ayakta Kalmak Deyiminin Anlamı Nedir

Ayakta kalmak deyimi iki anlamda kullanılmaktadır. Birincisi kalabalık bir ortamda oturacak yer bulamamaktır. İkincisi ise çıkan sıkıntılar ve zorluklar karşısında dik durabilmek, pes etmemek anlamında kullanılmaktadır. Ayakta kalmak deyimi örnekleri: Cenaze evinin küçük olması nedeniyle çoğumuz ayakta kaldık. Bugüne kadar her zorlukta ayakta kalmayı başardım. Çektiği acıya rağmen […]

ANA KUZUSU DEYİMİNİN ANLAMI NEDİR

Ana kuzusu deyimi: 1. Annesine çok bağlı 2. Zorluğa gelemeyen, güç durumda kalınca nazlanan 3. Çok küçük yaşta olan çocuk Ana kuzusu deyimi örnekleri: Arkadaşları ana kuzusu diye onunla dalga geçerlerdi. Her oyunda mızmızlanıyorsun. Sen ana kuzusu musun? Daha ana kuzusu o. Ondan nasıl bir olgunluk bekliyorsun? A […]

ANA BABA GÜNÜ DEYİMİNİN ANLAMI NEDİR

Ana baba günü deyimi: Bir yerin çok kalabalık olması anlamında kullanılmaktadır. İğne atsan yere düşmez deyimi ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Ana baba günü deyimi örnekleri: Pazar ana baba günü gibi. Konferans çok kalabalıktı. Ana baba günü gibiydi. Burası iki gün sonra ana baba günü gibi olacak. A Harfi […]

AMANA GELMEK DEYİMİNİN ANLAMI NEDİR

Amana gelmek deyimi: Zorluk çıkartırken pes edip boyun eğmek. Pes edip karşısındakinden bağışlamasını istemek anlamında kullanılmaktadır. Aman dilemek deyimi örnekleri: Bir gün düşmanı amana getireceğiz. Tarihte çok Bizanslı İmparatoru amana getirdik. Düşmanına aman getirtene kadar vazgeçmezdi. A Harfi İle Başlayan Deyimler Deyimler Sözlüğü

Ayağa Dolanmak Deyiminin Anlamı Nedir

Ayağa dolanmak deyimi: Birisinin etrafında gezinmek, rahatsız etmek anlamında kullanılmaktadır. Ayağa dolanmak deyimi örnekleri: Kardeşin yine ayağıma dolanmaya başladı. Ayağıma dolanan insanlardan dolayı istediklerimi yapamıyorum. Mutlaka arkadaşlarından birinin ayağına dolanırdı. A Harfi İle Başlayan Deyimler Deyimler Sözlüğü