Etiket: Hürriyet

HÜRRİYET / MEHMET AKİF ERSOY

“Hürriyeti aldık!” dediler, gaybe inandık; “Eyvah, bu bazicede bizler yine yandık!” Cem’iyyete bir fırka dedik, tefrika çıktı: Sapsağlam iken milletin erkanını yıktı. “Turan ili” namiyle bir efsane edindik; “Efsane, fakat, gaye!” deyip az mı didindik? Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda? Elverdi gidenler, acıyın eldeki yurda! MEHMET […]

HÜRRİYET KASİDESİ / NAMIK KEMAL

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır Ne […]