Etiket: Kapitalizm

ATİLLA YAYLA SÖZLERİ

Liberaller, büyük firmaların değil; serbest rekabetin tarafındadırlar. Piyasa ekonomisi, medeniyetin temel unsurudur. Bu hem iktisadi hem de siyasi ve hukuki açıdan böyledir. Piyasa ekonomisine karşı çıkmak insanlığın açlık, sefalet ve eşitsizliğin mahkumu olacağı; herkesin bir dilim ekmek için insan kardeşlerine karşı canavar kesileceği; eşitsizlik ve ekonomik tahakkümün egemen […]

KARL MARX SÖZLERİ

Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır. Asacağımız son kapitalist, muhtemelen bize asma halatını satan kişi olacaktır. İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler. Her şeyi sorgulayın. Hadi oradan. Son sözler yeterince doğru söz söylememiş aptallar içindir. Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı […]

KAPİTALİZM

Kapitalizm, özellikle ABD, Japonya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin uyguladıkları ekonomik sistemdir. Sosyalist sistemin zıttıdır. Sosyalist sisteme tepki olarak doğmuştur. Kapitalist sisteme göre devlet, özel sektöre karışmamalıdır. Kapitalizmin merkezinde para vardır ve yapılan her şey para içindir. Kapitalizmin ortaya çıkması Sanayi Devriminden sonra gerçekleşmiştir. Sanayi Devrimi ile üretimin […]

SOSYALİZM NEDİR?

Sosyalizm, üretim araçlarının tamamen devlete ait olmasını savunan düşünce yapısıdır. Sosyalizme göre özel sektör olmamalıdır. Bu düşünce yapısı bireyselciliği değil toplumculuğu düşünmektedir. Halk, devlet için çalışmalı ve gelirler adaletli bir şekilde dağıtılmalıdır. Kurucuları arasında en çok bilineni Karl Marx’dır. Sosyalizm, Kapitalist sisteme tepki olarak çıkmıştır. Bir dönem Çarlık […]

KAPİTALİZM NEDİR?

Kapitalizm, devletin ekonomiye müdahalesini istemeyen, üretim araçlarının tamamen özel sektöre ait olmasını isteyen düşünce yapısıdır. Kapitalizme göre devlet üretim yapmamalıdır. Bu düşünce işletme sahiplerini destekler. 19. yüzyılda “Bırakınız yapsınlar.” düşüncesi ile Avrupa’da yayılmaya başlamıştır. Ortaya çıkışı ise 16. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Sanayi Devrimi ile daha da yaygınlaşmıştır. Kapitalizm, […]