Etiket: Kasım

30 KASIM

1427: Polonya Kralı 9. Kazimierz Jagiellon dünyaya geldi. 1508: Andre Dorya dünyaya geldi. 1947: Bonaventure Cavalieri öldü. 1667: Jonathan Swift dünyaya geldi. 1719: Yamamoto Tsunetomo öldü. 1853: Kırım Savaşı devam ediyor. Sinop Baskını meydana geldi. 1872: Futbol tarihinde bir ilk gerçekleşti. İlk milli maç İngiltere ile İskoçya arasında […]

28 KASIM

1489: İngiltere Kraliçesi Margaret Tudor dünyaya geldi. 1680: Gian Lorenzo Bernini öldü. 1757: William Blake dünyaya geldi. 1820: Friedrich Engels dünyaya geldi. 1820: Mütercim Asım öldü. 1821: İspanya’nın sömürgesi halinde olan Panama bağımsız hale geldi. 1858: William Stanley dünyaya geldi. 1859: Washington Irving öldü. 1870: Frederiç Bailler öldü. […]

27 KASIM

MÖ 8: Quintus Horatius Flaccus öldü. 1526: Kanuni Sultan Süleyman yönetimindeki Osmanlı Ordusu, Avusturya seferine çıktı. 1701: Andres Celsius dünyaya geldi. 1842: Fitnat Hanım dünyaya geldi. 1895: Alexandre Dumas öldü. 1897: Vito Genovese dünyaya geldi. 1907: İlhan Tarus dünyaya geldi. 1916: Emile Verhaeren öldü. 1919: İtilaf Devletleri ile […]

26 KASIM

1504: 1. İsabel öldü. 1548: Osmanlı Ordusu, Halep’e girdi. 1812: Napolyon’un kontrolünde bulunan Fransız Ordusu, Ruslara yenildi. 1842: ABD’de Notre Dame Üniversitesi kuruldu. 1847: Maria Fyodorovna dünyaya geldi. 1855: Adam Mickiewicz öldü. 1858: William Mopher öldü. 1883: Lou Tellegen dünyaya geldi. 1898: Karl Ziegler dünyaya geldi. 1917: Nesuhi […]

25 KASIM

734: Bilge Kağan öldü. 1730: Patrona Halil öldü. 1738: Thomas Abbt dünyaya geldi. 1768: Franz Georg Hermann öldü. 1814: Julius Robert von Mayer dünyaya geldi. 1844: Karl Benz dünyaya geldi. 1870: Osmanlı’nın ilk mizah dergisi olan Diyojen yayınlanmaya başladı. 1889: Reşat Nuri Güntekin dünyaya geldi. 1905: Samiha Ayverdi […]

24 KASIM

1072: Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan öldü. 1632: Baruch Spinoza dünyaya geldi. 1642: Abel Tasman, Tazmanya’ya ayak bastı. 1713: Laurence Sterne dünyaya geldi. 1826: Carlo Collodi dünyaya geldi. 1857: Salih Münir Paşa dünyaya geldi. 1859: Medeni Mehmet Nuri Efendi dünyaya geldi. 1870: Comte de Lautreamont öldü. 1874: Dikenli […]

23 KASIM

912: Kutsal Roma İmparatoru 1. Otto dünyaya geldi. 1174: Selahaddin Eyyubi, Kudüs’e girdi. 1248: İşbiliye ve Kastiliya şehirleri İspanyolların eline geçti. 1272: İlhanlılar İmparatoru Mahmud gazan dünyaya geldi. 1407: 1. Louis öldü. 1682: Claude Lorrain öldü. 1760: François-Noel Babeuf dünyaya geldi. 1804: Franklin Pierce dünyaya geldi. 1876: Manuel […]

20 KASIM

1624: İmam-ı Rabbani öldü. 1764: Christian Goldbach öldü. 1858: Selma Lagerlöf dünyaya geldi. 1863: Ziraat Bankası kuruldu. 1886: Karl von Frisch dünyaya geldi. 1889: Edwin Hubble dünyaya geldi. 1894: Anton Grigoryeviç Rubinstein öldü. 1910: Meksika Devrimi başladı. 1910: Lev Nikolayeviç Tolstoy öldü. 1918: Buenaventura Durruti öldü. 1922: Lozan […]

18 KASIM

1482: Gedik Ahmed Paşa öldü. 1601: Osmanlı Ordusu, Haçlı Ordusunu yendi. Bu olay tarihe Kanije Zaferi olarak geçti. 1786: Carl Maria von Weber dünyaya geldi. 1794: Jacques François Dugommier öldü. 1828: John Langdon Down dünyaya geldi. 1830: Adam Weishaupt öldü. 1887: Hasan Basri Çantay dünyaya geldi. 1906: Sait […]

17 KASIM

MS 9: Roma İmparatoru Vespasian dünyaya geldi. 375: Roma İmparatoru 1. Valentinianus öldü. 1503: Agnolo Brozino dünyaya geldi. 1558: İngiltere Kraliçesi 1. Mary öldü. Onun yerine 1. Elizabeth tahta çıktı. 1749: Nicolas Appert dünyaya geldi. 1796: Rus Çariçesi 2. Katerina öldü. 1808: Osmanlı Padişahı 4. Mustafa hayatını kaybetti. […]

16 KASIM

MÖ 42: Roma İmparatoru Tiberius dünyaya geldi. 636: Araplar ile Sasani İmparatorluğu arasında gerçekleşen Kadisiye Muharebesi başladı. 1271: İngiltere Kralı 3. Henry öldü. 1532: İspanyol Francisco Pizarro ve adamları, İnka İmparatorunu esir aldılar. 1717:  Jean le Rond d’Alembert dünyaya geldi. 1797: 3. Friedrich Wilhelm öldü. 1861: Luigi Facta […]

15 KASIM

1280: Albertus Magnus öldü. 1630: Johannes Kepler öldü. 1638: Bağdat, Osmanlı Ordusu tarafından kuşatıldı. 1687: Osmanlı’da yeniçeriler Sultan 2. Süleyman’a karşı ayaklandılar. 1738: William Herschel dünyaya geldi. 1778: Giovanni Battista Belzoni dünyaya geldi. 1787: Christoph Willibald Gluck öldü. 1808: Yeniçeriler isyan çıkarttılar. Bu isyan tarihe Alemdar Vakası olarak […]

14 KASIM

565: Bizans İmparatoru 1. Justinianus öldü. 1533: Osmanlı Sadrazamı Piri Mehmet Paşa öldü. 1719: Leopold Mozart dünyaya geldi. 1765: Robert Fulton dünyaya geldi. 1817: Policarpa Salavarrieta öldü. 1840: Claude Monet dünyaya geldi. 1889: Nellie Bly, Dünya seyehatine başladı. 1889: Jawaharlal Nehru dünyaya geldi. 1891: Frederick Banting dünyaya geldi. […]

12 KASIM

1605: 1. Ahmed’in annesi Handan Sultan öldü. 1729: Louis Antonie de Bougainville dünyaya geldi. 1799: İnsanlar tarafından ilk meteor yağmuru kayıt edildi. 1840: Auguste Rodin dünyaya geldi. 1865: Elizabeth Gaskell öldü. 1866: Sun Yat-sen dünyaya geldi. 1877: Gazi Osman Paşa, Plevne’yi Ruslara teslim etmeyeceğini açıkladı. 1905: Norveç’te referandum […]

11 KASIM

1493: Paracelsus dünyaya geldi. 1539: Osmanlı Padişahı 1. Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan ile Rüstem Paşa evlendiler. 1821: Dostayevski dünyaya geldi. 1855: Soren Kierkegaard öldü. 1863: Paul Signac dünyaya geldi. 1864: Maurice Leblanc dünyaya geldi. 1889: ABD’nin yeni eyaleti Washington oldu. 1897: Sıddık Sami Onar dünyaya geldi. 1901: Magda […]

7 KASIM

630: Roma İmparatoru 2. Konstans dünyaya geldi. 656: Müslümanlar arasında Cemel Savaşı gerçekleşti. 1186: Moğol İmparator Ögeday Han dünyaya geldi. 1600: Baki öldü. 1665: Dünyanın en uzun ömürlü gazetesi olan The Londan Gazette yayınlanmaya başladı. Gazete halen basılmaktadır. 1848: ABD’nin yeni başkanı Zachary Taylor oldu. 1862: Babür İmparatoru […]

6 KASIM

M.S. 15: Roma İmparatoriçesi Genç Agrippina dünyaya geldi. 1180: Anadolu Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus dünyaya geldi. 1494: Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman dünyaya geldi. 1543:Şehzade Mehmed öldü. 1661: İspanya Kralı 2. Carlos dünyaya geldi. 1788: Giuseppe Donizetti dünyaya geldi. 1835: Cesare Lombroso dünyaya geldi. 1836: Fransa Kralı […]

5 KASIM

1271: Mahmud Gazan dünyaya geldi. 1556: Babür İmparatorluğu’nda fetret devri sona erdi. 1605: İngiltere’de Westminster Sarayı’na bombalı saldırı yapılmaya kalkışıldı. Saray, barut kullanılarak uçurulmaya çalışıldı. Ancak suçlular başarılı olamadılar ve yakalandılar. 1615: Osmanlı Padişahı İbrahim dünyaya geldi. 1638: Osmanlı Ordusu, Musul’a girdi. 1840: İngilizler, Afganistan’ı ele geçirdiler. 1854: […]

3 KASIM

39: Marcus Anneaeus Lucanus dünyaya geldi. 361: Roma İmparatoru 2. Constantius öldü. 644: İslam Halifesi Ömer bin Hattab’a namaz kıldırdığı esnada bıçaklı saldırıda bulunulmuştu. Yara alan Hz. Ömer hayatını kaybetti. 1493: Karayip Adaları, Kristof Kolomb tarafından keşfedildi. 1604: Osmanlı Padişahı Genç lakaplı 2. Osman dünyaya geldi. Genç Osman, […]