Etiket: Kronoloji

KENYA TARİHİ KRONOLİJİSİ

Kenya, Doğu Afrika’da bulunan bir ülkedir. Afrika’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu bilinmektedir. İlk defa Araplar tarafından keşfedilmişlerdir. İlk şehirler de aynı şekilde Araplar tarafından kurulmuştur. Portekizliler, bölgeyi keşfettiklerinde bir süre hakim olmaya çalışsalar da Araplar tekrardan bölgeyi ele geçirmişlerdir. Ülkenin, sömürgecilik ile tanışması 19. yüzyılın sonlarına […]

JOHN KENNEDY

Asıl adı John Fitzgerald Kennedy’dir. John Kennedy, 29 Kasım 1917 tarihinde Massachusetts’n Brookline bölgesinde dünyaya gelmiştir. Babası Joseph Kennedy, annesi ise Rose Kennedy’dir. John Kennedy’nin 8 kardeşi daha vardı. Kennedy, Amerika Birleşik Devletleri’nin 35. Başkanıdır. Koltuğa oturan en genç başkanıydı. Başkan olduğunda 43 yaşındaydı. Aynı zamanda ABD’nin ilk […]

9 EYLÜL

MÖ 479: Yunanlılar ile Persler arasında geçen Platea Muharebesi gerçekleşti. Platea Muharebesi Yunanlılar ile Persler arasında gerçekleşen son savaştır. 214: Roma İmparatoru Aurelian dünyaya geldi. 276: Roma İmparatoru Florianus öldü. 384: Batı Roma İmparatoru Honorius dünyaya geldi. Honorius, Roma İmparatorluğu’nun son impartoru idi. İmparatorluk dağıldıktan sonra Batı Roma […]

8 EYLÜL

780: Bizans İmparatoru 4. Leo Hazar hayatını kaybetti. Leo Hazar 5 yıldır Bizans tahtında oturuyordu. 1134: Aragon ve Navarra Kralı 1. Alfonso hayatını kaybetti. 1157: İngiliz Kralı 1. Richard dünyaya geldi. 1. Richard’ın lakabı Aslan Yürekli idi. 1380: Rus ordusu, Moğol ordusunu yenilgiye uğrattı. İki ordu arasında geçen […]

AHMET SÜHEYL ÜNVER

Ahmet Süheyl Ünver, 17 Şubat 1898 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Mustafa Enver Bey, annesi ise Safiye Hanım’dır. Babası, Posta Telgraf Nezareti İstanbul Müdürü idi. Türkiye’nin önemli tıpçılarındandır. İlkokul ve ortaokulu doğduğu ilçede tamamladı. Daha sonra Mekteb-i Tıbbiyye’ye geçti. Burada 5 yıl eğitim gördükten sonra Yenibahçe’de Gureba Hastahanesi’nde […]

FATİH CAMİİ NE ZAMAN YAPILDI?

Fatih Camii, İstanbul’u fetheden Padişah Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. İstanbul’un Fatih ilçesinde yer almaktadır. Mimarı, Sinaüddin Yusuf bin Abdullah’tır.  26 Eylül 1462 tarihinde Cami’nin yapımına başlanmıştır. 30 Haziran 1470 tarihinde ise tamamlanmıştır. Günümüze kadar iki büyük depremden etkilenmiş ve onarımı yapılmıştır. İlki 1509 yılında, ikincisi ise 1776 […]

SEYŞELLER TARİHİ

Seyşeller, Afrika Kıtası’na bağlı bir ada ülkesidir. Adalara ilk ayak basanlar Araplardır. Ancak bu adalara yerleşmemiş ve geri gitmişlerdir. Arapların Şeyseller’i keşfi 12. yüzyıla dayanmaktadır. Araplardan sonra Adalara ilk gelen Avrupalı devlet Portekiz olmuştur. Portekizli denizciler, 16. yüzyılda adaya gelmişlerdir. Ancak bu adalarda ne yaptıkları bilinmemektedir. 1768 yılında […]

SENEGAL TARİHİ

Senegal topraklarında yaşam milattan öncesine dayanmaktadır. Yaşayan ilk topluluk Takruri topluluğudur. 11. yüzyılda ülkede İslam yayılmaya başlamıştır. Halk hızla Müslüman olmuştur. 13. yüzyıldan sonra ülkede çeşitli krallıklar kuruldu. Krallıklar, birbirleri ile savaşarak güçlerini kaybettiler. Bölgede ilk kolonileri kuranlar Portekizliler oldu. Portekizlilerden sonra Fransızlarda ülkeye geldiler. Ülkenin konumu sömürgeci […]

RUANDA TARİHİ

Ruanda Cumhuriyeti, Orta Afrika’da bulunan bir devlettir. Bölgeye ilk yerleşen topluluk Twa topluluğudur.  Bu topluluğun tarihi bilinmemektedir. Günümüzde de Twa topluluğu azınlık halinde Ruanda’da yaşamaktadır. 13. yüzyılda ülke toprakları üzerinde Ruanda Krallığı kurulmuştur. Ruanda Krallığı, büyüyerek çeşitli ırkları bünyesi altında toplamıştır. 1890 yılında Almanya’nın sömürgesi haline geldi. 1900 […]

NİJERYA TARİHİ

Nijerya çok eski tarihe sahiptir. Ülke topraklarında yaşam M.Ö. 700’lü yıllarda başlamıştır. Ancak bu toplum hakkında fazla bir bilgi yoktur. Milattan sonraya kadar Nijerya‘da bir yönetim kurulmamıştır. M.S. 9. yüzyılda ülkede, küçük şehir devletler kurulmuştur. Bu devletlerin ilki Kanem-Bornu’dur. Ülkede, krallıkların kuruluşu ise 12. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu dönemde […]

MOZAMBİK TARİHİ

Mozambik, Güney Afrika’da yer almaktadır. Ülke, Portekizli denizciler tarafından keşfedilmiştir. Keşfedildiği zaman Mozambik toprakları üzerinde, Arap tüccarlar yer almaktaydılar. Mozambik’te ilk koloni Vasco de Gama tarafından kuruldu. Ülke, daha sonra Portekiz’in bir sömürgesi haline geldi. 1890 yılında Fransa, Angola ve Mozambik’i birleştirmek istedi. İngiltere’den tepki gelmesi ile bu […]

MISIR TARİHİ

Dünyanın en köklü tarihine sahip olan ülkelerden biri deMısır‘dır. Mısır tarihi 6 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Yaklaşık M.Ö. 4000 yıllarında ülke toprakları üzerinde iki adet krallık bulunmaktaydı. Bu krallıklar M.Ö. 3200 yılında birleştiler. Bu dönemden sonra firavunların dönemi başladı. Antik Mısır’da firavunlar kutsal sayılıyorlardı. Kendilerini tanrı olarak […]

MAURİTİUS TARİHİ

Mauritius‘u, 10. yüzyılda Arap denizciler keşfetmişlerdi. Ancak buraya yerleşmeyi tercih etmediler. Adada, 16. yüzyıla kadar kimse yaşamıyordu. Portekizliler, adaya yerleşmek için birçok kez geldiler. Ancak sürekli bir yerleşme kurmadılar. 1598 yılında adaya, Hollandalılar geldiler ve adanın kontrolünü tamamen ele geçirdiler. Adaya “Mauritius” adını veren de Hollandalılar’dır. Aynı zamanda […]

MALİ TARİHİ

Mali toprakları üzerinde yaşam çok eskilere dayanmaktadır. Bölgede nüfusun artması ile krallıklar da kuruldu. Bu krallıkların ilki Gana Krallığı’dır. Bu krallık M.S. 9. yüzyılda kurulmuştur. Mali halkının %90’ı Müslümandır. İslam’ın ülke topraklarına girişi ise 11. yüzyıla dayanmaktadır. Kuzeyden gelen Müslüman topluluklar, ülkede İslam’ın yayılmasını sağlamışlardır. 13. yüzyılda Mali […]

MALAVİ TARİHİ KRONOLOJİSİ

Malavi‘nin keşfi 1859 yılında İngiliz Livingstone tarafından gerçekleştirildi. Keşfinden önceki tarihi hakkında fazla bir bilgi yoktur. Keşfedildiği zaman Malavi Krallığının kurulu olduğu bilinmektedir. Keşfinden yaklaşık 30 sene sonra ülke, İngilizler tarafından işgal edildi. İngiltere himaye etme bahanesi ile ülkeyi sömürgesi haline getirdi. Hristiyanlık, Malavi‘de 1870 yılından sonra yayılmaya […]

MADAGASKAR TARİHİ KRONOLOJİSİ

Madagaskar, dünyada yerleşimin en geç başladığı yerlerden birisidir. Adada yaşamın milattan sonra başladığı sanılmaktaydı. Ancak yakın bir zamandaki bulgular adada yaşamın M.Ö. 350’lere kadar uzandığını göstermiştir. Madagaskar’a gelen insanların tam olarak nereden göç ettikleri bilinmese de Afrika’dan göç etmiş olma ihtimalleri yüksektir. Adada nüfusun hızla artması sonucu krallıklar […]

EKVATOR GİNESİ TARİHİ KRONOLOJİSİ

Keşfedilmeden önce Ekvator Ginesi’nde az sayıda insan yaşıyordu. Yaşayan bu medeniyet Bubiler idi. Ekvator Ginesi’nin keşfi 1471 yılında gerçekleşmiştir. Keşif, Portekizli denizciler tarafından yapılmıştır. Keşfedildiği zamandan sonra Portekiz’in sömürgesi olmuştur. 1777 yılından Portekiz’in elinden çıkıp İspanya’nın sömürgesi olmuştur. İspanyollar, ülkede koloni kurmuşlardır. Aynı zamanda adayı bir üs olarak […]

ETİYOPYA TARİHİ KRONOLOJİSİ

Ülkede yaşam 3000 yıl önceye dayanmaktadır. Etiyopya toprakları üzerinde Aksun medeniyeti yaşamaktaydı. Ülkenin keşfi çok eskilere dayanmaktadır. Ancak Avrupalı devletlerin ülkeye gelmesi 19. yüzyılı bulmaktadır. 4. yüzyılda devletin remi dini Hristiyanlık olarak seçildi. 7. yüzyılda Müslümanlar, Etiyopya’ya göç etmişler ve bu bölgede İslam’ın yayılmasına yardımcı olmuşlardır. 1869 yılında […]