Etiket: Namık Kemal

Yoktur Şiiri / Namık Kemal

Gül ruhluların misali yoktur.Hurşidin o rengi âli yoktur. Ağyar ile ülfet etmek isterBen ölmeden ihtimali yoktur. Cevretme değil fedayı aşka,Öldürse dahi vebali yoktur. Allah’adır istinadım ancakNevi beşerin kemali yoktur. NAMIK KEMAL BÜTÜN ŞİİRLERİ

Murabba Şiiri / Namık Kemal

Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi,Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi;İnledikçe eleminden vatanın her nefesi,Gelin imdada diyor, bak budur Allah sesi! Bize gayret yakışır merhamet Allah’ındır;Hükm-i âtî ne fakîrin ne şehinşâhındır;Dinle feryadını kim terceme-i âhındırİnledikçe bak ne diyor vatanın her nefesi… Mahv eder kendini bülbül bile […]

Vaveyla Şiiri / Namık Kemal

Nefta 1 Feminin rengi aksedip tenineYeni açmış güle misal olmuşİn’itafiyle bak! ne al olmuş!Serv-i simin safalı gerdenineBu letafetle ol nihal-i revanGiriyor göz yumunca rü’yamaBenziyor aynı, kendi hülyamaBu tasavvur dokundu sevdamaAh böyle gezer mi hiç canan?Gül değil arkasında kanlı kefenSen misin sen misin ey garib vatan! Nefta 2 Bu […]

Vatan Şarkısı Şiiri / Namık Kemal

Âmâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandırSerhadimize kal’a bizim hâk-i bendedirOsmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendirGavgâda şehdetle bütün kâm alırız bizOsmanlılarız can verir nâm alırız biz Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızdaCan korkusu geçmez ovamızda dağımızdaHer gûşede bir şir yatar toprağımızdaGavgâda şehdetle bütün kâm alırız bizOsmanlılarız can verir nâm alırız biz Top patlasın ateşleri […]

Hürriyet Kasidesi Şiiri / Namık Kemal

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selamettenÇekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmettenMürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanmaYere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandırNe gam rah-ı vatanda hak […]

Hırrenâme Şiiri / Namık Kemal

(1872’de mizah dergisi Diyojen’de yayınlanan ve Sadrazam Mahmud Nedim Paşa’yı yeren hicviye) Kedimin her gece böbrekle dolardı sepetiYok idi Ni’metinin râhatının hiç adediÇeşmi şehlâ nigehi fârik iken nik ü bediSardı etrafını bin dürlü adularKedimi gaflet ile fare-i idbâr yediBuna yandı yüreğim âh kedi vâh kedi Keyfi gelse bıyığın […]

Beyitler Şiiri / Namık Kemal

Sana senden gelir bir işte ‘dâd’ lâzımsaZaferden ümidin kes gayriden imdad lâzımsa. Yüksel ki yerin bu yer değildir;Dünyaya gelmek hüner değildir. Bize gayret yaraşır, merhamet Allah’ındır.Hükmü ati ne fakirin, ne de şeyhin şahındır NAMIK KEMAL BÜTÜN ŞİİRLERİ

HÜRRİYET KASİDESİ / NAMIK KEMAL

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır Ne […]