Etiket: Osmanlı Tarihi

Kanuni Sultan Süleyman Sözleri

Denizde savaşmadan, karada fetih olmaz.  Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki, padişah olan Kanuni bile bu dünyadan eli boş gitmiştir.  Dostum; ben gönlümü senden yana yolladım, onun bir daha benden yana gelmesi mümkün değil. Kılıcımızın gölgesi durdukça düşmanlar elbette ki bizden korkacaklardır. Dünya kimseye […]

ZAĞAR (OSMANLI HİKAYELERİ)

1908 Meşrutiyet inkılabından sonra toplanmış olan Osmanlı Meclis-; Mebusanı’nda Malatya Mebusu Hacı Ahmed Efendi adında bir zat vardı. Bu, etliye sütlüye karış­maz, Meclis’te sessizce bir kenarda otururdu. Sadrazam Talat Paşa bunun ne düşüncede bir adam olduğunu öğrenmek merakına kapılmış ve birgün kendisine Meclis’in kahveha­nesinde oturup bir çay veya […]

ADAM (OSMANLI HİKAYELERİ)

Ayasofya Câmii’nin yanında kendi adına bir medresesi bulunan Câfer Ağa, ahbaplarını evine dâvet etmek için uşağını birine yollamış… Uşak adamın evine varmış, kapıyı sür’atle çalarak. -Kalk, kalk; hemen toparlan… Ağa seni istiyor! şeklinde kaba davranışlarda bulunmuş. Adam: – Ağanın bana gönderecek bir adamı yok muydu ki, senin gibi […]

29 EKİM

1017: Roma İmparatoru 3. Heinrich dünyaya geldi. 1618: Sir Walter Raleigh idam edildi. 1829: Maria Anna Mozart öldü. 1859: İspanya, Fas’a savaş ilan etti. 1863: Cenevre’de yapılan toplantı sonrası Kızılhaç’ın kurulması kararlaştırıldı. 1879: Franz von Papen dünyaya geldi. 1888: Osmanlı ile Almanya, İngiltere, Avusturya-Maceristan ve 5 devletle daha […]

28 EYLÜL

MÖ 551: Çinli Filozof Konfüçyüs dünyaya geldi. 1538: Osmanlı ile Haçlılar arasında Preveze Deniz Muharebesi gerçekleşti. Muharebeyi Osmanlı kazandı. Haçlı ordusu büyük kayba uğradı. 1555: Osmanlı sadrazamı Kara Ahmed Paşa öldü. 1681: Johann Mattheson dünyaya geldi. 1730: Patrona Halil İsyanı başladı. 1852: Henri Moissan dünyaya geldi. 1889: Kiloğram […]

23 EYLÜL

MÖ 63: Roma İmparatoru Augustus dünyaya geldi. 79: Papa Linus öldü. 1215: Moğol İmparatoru Kubilay Han dünyaya geldi. 1529: Osmanlı İmparatorlığı ile Avusturya arasında Leitha Muharebesi gerçekleşti. Osmanlı muharebeden zaferle ayrıldı. 1821: Yunanlılar, Osmanlı hakimiyeti altındaki Tripoliçe şehrini ele geçirdiler ve katliamlar gerçekleştirdiler. Katliamda binlerce Türk öldü. 1846: […]

11 EYLÜL

1526: Osmanlı Ordusu, Budin’e girdi. 1855: Osmanlı Ordusu, Sivastopol’a girdi. 1862: William Sydney Porter takma adlı O. Henry dünyaya geldi. 1877: Feliks Dzerjinski dünyaya geldi. 1917: Ferdinand Marcos dünyaya geldi. 1919: ABD, Honduras’ı işgal etti. 1922: Yunanistan işgalinde bulunan Bursa’ya Türk Ordusu girdi. 1926: Türkiye’de otomatik telefon santrali […]

4. MURAT NEDEN KARDEŞLERİNİ ÖLDÜRTTÜ?

4. Murat, 1612 yılında doğdu. Babası 1. Ahmet, annesi ise Mahpeyker Sultan’dır. On yedinci Osmanlı padişahı ve doksan altıncı İslam halifesidir. 1623 yılında amcası 1. Mustafa da tahttan indirildi ve yerine Şehzade Murat tahta oturdu. Hayatı boyunca Osmanlı topraklarını genişletmek için savaşlarda geçmiştir. 4. Murat döneminde Anadolu’da isyanlar […]

2. BAYEZİD NEDEN TAHTTAN ÇEKİLDİ?

2. Bayezid, 1448 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Fatih Sultan Mehemet, annesi ise Gülbahar Hatun’dur. Sekizinci Osmanlı padişahıdır. 1481 yılında tahta oturmuş ve 31 yıl tahtta oturmuştur. Kardeşi Cem Sultan, 2. Bayezid’e karşı taht mücadelesine girişmiş, sonunda da Papa’nın eline bir koz olarak düşmüştür. Cem Sultan’ın esir olması sebebiyle […]

SULTAN ABDÜLAZİZ İNTİHAR MI ETTİ?

Sultan Abdülaziz, 32. Osmanlı padişahı ve 111. İslam halifesidir. 25 Haziran 1861 tarihinde tahta oturdu. Osmanlı İmparatorluğu, Abülaziz’in tahta oturduğu dönemde çok zor durumdaydı. Paşalar da devlet yönetiminde çok etkiliydiler. Özellikle Osmanlı’nın kontrolünü tamamen ele geçirmek isteyen Midhat Paşa, padişahı kontrol etmeye çalışıyordu. Ancak Sultan Abdülaziz’in, kendisini Sadrazamlık […]

KAPTAN BARBAROS HAYREDDİN PAŞA NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Barbaros Hayrettin Paşa, 1478 yılında Midilli’de dünyaya geldi. Asıl adı Hızır’dır. Osmanlı tarihinin en ünlü denizcisidir. Kardeşleri ile beraber denizciliği seçti. Akdeniz’de ticaret yaparken Rodos Şövalyeleri’ne esir düştü. Ancak Şövalyelerin elinden kaçmayı başardı. Barbaros Hayrettin, Akdeniz’de korsanlık yapmaya başladı. Ancak Osmanlı İmparatorluğu, korsanlara izin vermiyordu. Cezayir Emiri oldu. […]