Etiket: Padişahlar

OSMANLI HİKAYELERİ

ABDÜLAZİZ HAN’IN TAHTA ÇIKMASI ADAM ASİL RUH KUYUMCU USTASINDAN BİN SOPA YİYEN ŞEHZADE MAHKEMEYE HAZIRIM BİZ SENİ UYANIK BİLİRDİK İSTANBUL’UN SULANMA MASRAFI ZAĞAR TRAŞ EDİLEN SAKAL BULGAR PEHLİVANI ALDIĞIMIZ FİYATA VALİDE SUYU

ORHAN GAZİ SÖZLERİ

Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür. Bizim maksadımız kuru bir kavga ve cihangirlik davası değildir. Yolumuz Allah yoludur. Maksadımız Allah’ın dinini yaymaktır. Ey oğul! Benim için ah, vah edip ağlama! Seni dünyada her türlü kötülüklerden koruyup âhirette sonsuz saâdete kavuşturacak […]

PADİŞAHLARIN SÖZLERİ

Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur. Osman Gazi Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür. Orhan Gazi Bağdat’ı almaya çalışmak, Bağdat’ın kendinden daha mı güzeldi ne? 4. Murad Yenileceğinden korkan, daima yenilir. Yıldırım Bayezid Halk içinde muteber bir […]

OSMANLI İMPARATORLUĞU PADİŞAHLARI

Ertuğrul Gazi (1198-1281): Osmanlı Devleti’nin kurucusudur. Osman Bey’in babasıdır. Babası Süleyman Şah’tır. Osman Gazi (1258-1326): Osmanlı Beyliği’nin kurucusudur. Babası Ertuğrul Gazi, annesi de Hayme Hatun’dur. Mal Hatun ile evlenmiştir. Sekiz çocuğu olmuştur. 24 yıl bey olmuştur. Hastalığı sebebiyle 1326’da vefat etti. Orhan Gazi (1281-1360): Babası Osman Gazi, annesi […]

OSMANLI PADİŞAHLARININ MESLEKLERİ

Her Osmanlı padişahının olmasa da çoğu padişahın bir mesleği vardı. Hatta birden fazla iş ile uğraşan padişahlar bile vardı. Elbette sadece mesleklerini yapmazlardı. Önce padişahlık görevlerini yaparlar, daha sonraki boş zamanlarında usta oldukları işleri ile uğraşırlardı. Bazı padişahların yaptıkları ürünler satılır ve şahsi harcamaları elde edilen para ile […]

2. Mustafa

2. Mustafa,  5 Haziran 1664 yılında Edirne’de dünyaya geldi. Babası 4. Mehmet, annesi Emetüllah Gülnuş Sultan’dır. İyi bir saray eğitimi almış ve kafes usulü gereği sarayda kapalı olarak yaşamıştır. Tahtta amcası 2. Ahmet oturuyordu. Amcasının 6 Şubat 1695 tarihinde vefat etmesi üzerine tahtta oturdu. Osmanlı İmparatorluğu’nun yirmi ikinci […]

2. AHMET

2. Ahmet, 25 Şubat 1643 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası 1. İbrahim, annesi ise Hatice Muazzez Valide Sultan’dır. Arapça ve Farsça dillerini biliyordu. Osmanlı tahtında ağabeyi 2. Süleyman oturuyordu. 2. Süleyman’ın vefat etmesi üzerine 2. Ahmet, 22 Haziran 1691 tarihinde tahta oturdu. Osmanlı İmparatorluğu’nun yirmi birinci padişahıdır ve yüzüncü […]

2. SÜLEYMAN

2. Süleyman, 15 Nisan 1624 tarihinde dünyaya geldi. Babası 1. İbrahim, annesi ise Saliha Dilaşub Sultan’dır. Tahtta abisi 4. Mehmet oturuyordu. Kendisi de kafes hayatı yaşıyordu. 40 yıla yakın kafeste kalması onun devlet tecrübesinden yoksun olmasına neden olmuştur. Yeniçeriler, çığırından çıkmışlardı. Sürekli isyanlar çıkarıyorlardı. İstedikleri her şeyi sultana […]

1. AHMET

1. Ahmet, 1590 yılında Manisa’da doğdu. Babası 3. Mehmet, annesi ise Handan Sultan’dır. İyi bir saray eğitimi aldı. Üç dil biliyordu. Babası 3. Mehmet’in 1603 yılında vefat etmesi üzerine henüz 14 yaşındayken tahta oturmuştur. On dört yıl boyunca da tahtta oturmuştur. Ayrıca on dördüncü Osmanlı padişahıdır. Şehzade Ahmet, […]

3. MEHMET

3. Mehmet, 1566 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Babası 3. Murat, annesi ise Safiye Sultan’dır. Osmanlı İmparatorluğu’nun on üçüncü padişahıdır. Her padişahın aldığı gibi iyi bir saray eğitimi almıştır. Manisa Sancakbeyliği yapmıştır. Babası 3. Murat’ın vefat etmesi üzerine 27 Ocak 1595 yılında tahta oturdu. Tahta oturur oturmaz ilk işi […]

1. MUSTAFA

1. Mustafa, 1591 yılında dünyaya geldi. Babası 3. Mehmet, annesi ise Fuldane Valide Sultan’dır. Osmanlı İmparatorluğu’nun on beşinci padişahıdır. İyi bir saray eğitimi almıştır. Abisi 1. Ahmet’in, 1617 yılında vefat etmesi üzerine üzerine tahta oturmuştur. Eğer abisi taht kavgası çıkmasını engellemek için padişahın tahta çıktıktan sonra kardeşlerin öldürülmesi […]

OSMANLI İMPARATORLUĞU PADİŞAHLARI

Ertuğrul Gazi (1198-1281): Osmanlı Devleti’nin kurucusudur. Osman Bey’in babasıdır. Babası Süleyman Şahtır. Osman Gazi (1258-1326): Osmanlı Beyliği’nin kurucusudur. Babası Ertuğrul Gazi, annesi de Hayme Hatun’dur. Mal Hatun ile evlenmiştir. Sekiz çocuğu olmuştur. 24 yıl bey olmuştur. Hastalığı sebebiyle 1326’da vefat etti. Orhan Gazi (1281-1360): Babası Osman Gazi, annesi […]