Etiket: Padişahların Hayatı

OSMANLI HİKAYELERİ

ABDÜLAZİZ HAN’IN TAHTA ÇIKMASI ADAM ASİL RUH KUYUMCU USTASINDAN BİN SOPA YİYEN ŞEHZADE MAHKEMEYE HAZIRIM BİZ SENİ UYANIK BİLİRDİK İSTANBUL’UN SULANMA MASRAFI ZAĞAR TRAŞ EDİLEN SAKAL BULGAR PEHLİVANI ALDIĞIMIZ FİYATA VALİDE SUYU

1. ABDÜLMECİT

1 Abdülmecit, 25 Nisan 1823 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası 2. Mahmut, annesi ise Bezmialem Sultan’dır. Şehzadeliği esnasında çok iyi bir eğitim almıştır. Babası 2. Murat’ın vefat etmesi üzerine 1 Temmuz 1839 tarihinde 1. Abdülmecit tahta oturdu. Tahta oturduğunda genç yaştaydı. 31. Osmanlı padişahı ve 110. İslam halifesidir. […]

ABDÜLAZİZ

Abdülaziz, 8 Şubat 1830 tarihinde dünyaya geldi. Babası 2. Mahmut, annesi ise Pertevniyal Sultan’dır. Şehzadeliği sırasında kafes usulüne göre odada kapalı kalması gerekiyordu. Ancak Abdülaziz, odada kapalı kalmamış ve sarayda serbest bir şekilde dolanabiliyordu. İyi bir eğitim görmüştür. Bir çok spor dalıyla ilgilenirdi. Tahtta 1. Abdülmecid oturmaktaydı. Sultan […]

5. MURAT

5. Murat, 21 Eylül 1840 tarihide İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Sultan Abdülmecid, annesi ise Şevkefza Sultan’dır. İyi bir eğitim görmüştür. Bolca kitap okurdu. Edebiyata karşı da çok ilgiliydi. Zamanın edebiyatçıları ile yakın ilişkiler kurardı. Piyano çalmayı da biliyordu. Amcası Sultan Abdülaziz, 3. Napolyon’un daveti ile önce Fransa’yı, daha […]

1. MAHMUT

1. Mahmut, 2 Ağustos 1696 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası 2. Mustafa, annesi ise Saliha Sultan’dır. Şehzadeliği boyunca kafes usulü gereği odada kapalı kalmıştır. İyi bir eğitim almıştır. Şiire ve musikiye ilgisi vardı. Bu iki alanda da önemli eserler vermiştir. Babası da tahta oturmuştur. Ancak 2. Mustafa, tahttan […]

3. MUSTAFA

3. Mustafa, 28 Şubat 1717 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası 3. Ahmed, annesi ise Mihrişah Sultan’dır. İyi bir saray eğitimi görmüştür. Şehzadeliği sırasında kafes usulüne göre yaşamıştır. Gençlik yılları Lale Devri’ne denk gelmiştir. Tahtta 3. Osman oturmaktaydı. 3. Osman’ın vefat etmesi üzerine 30 Ekim 1757 tarihinde tahta oturdu. […]

3. OSMAN

3. Osman, 2 Ocak 1699 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası 2. Mustafa, annesi ise Şehsuvar Sultan’dır. Şehzadelik hayatı boyunca kafes hayatı yaşamıştır. Şehzade Osman, kitap okumayı ve kendisini geliştirmeyi çok severdi. Tahtta ağabeyi 1. Mahmut oturuyordu. Ağabeyi 1. Mahmut’un vefat etmesi üzerine 2 Ocak 1755 tarihinde Şehzade Osman, […]

1. ABDDÜLHAMİD

1. Abdülhamid, 20 Mart 1725 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası 3. Ahmet, annesi ise Rabia Şermi Sultan’dır. Şehzadeliği sırasında çok iyi bir eğitim gördü. Zamanın alimlerinden dersler aldı. Tahtta oturan 3. Murat’ın 21 Ocak 1774 tarihinde hayatını kaybetmesi üzerine tahta oturdu. Osmanlı İmparatorluğu’nun 27. padişahı ve 106. İslam […]

1. MURAT

1. Murat, 1326 yılında Bursa’da doğmuştur. Babası Orhan Gazi, annesi ise Nilüfer Hatun’dur. Babası Orhan Gazi’nin 1360 yılında vefat etmesi üzerine Osmanlı tahtına oturmuştur. 1. Murat, tahta oturduğunda Osmanlı Devleti, 95.000 kilometrekarelik bir alana hükmediyordu. Karaman Beyliği düzgün durmuyor ve Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtıcı hareketlerde bulunuyordu. Karamanoğulları, kargaşa […]

ORHAN GAZİ

Orhan Gazi, 1281 yılında Bilecik’te dünyaya geldi. Babası Osman Gazi, annesi ise Malhun Hatun’dur. Eşi Nilüfer Hatun’dur. Orhan Gazi, genç yaşlarda babası Osman Gazi ile birlikte savaşlara katılmaya başladı. Osman Gazi’nin yaşlanması nedeniyle 1320 yılında vekil olarak başa Orhan Gazi geçti. Babası vefat ettikten sonra da Orhan Gazi […]

AVCI MEHMET

4. Mehmet, 2 Ocak 1642 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası 1. İbrahim, annesi ise Turhan Hatice Sultan’dır. Şehzade Mehmet, İmam-ı Şâmi Yusuf Efendi’den eğitim almıştır. 1648 yılında Babası 1. İbrahim’in tahttan indirilmesi üzerine tahta oturdu. Tahta oturduğu zaman henüz 7 yaşındaydı. Tahta oturduğu yıl At Meydanı İsyanı çıktı. […]

ÇELEBİ MEHMET

Çelebi Mehmet, 1386 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. Babası Yıldırım Bayazid, Annesi ise Devlet Hatun’dur. Çok iyi bir eğitim almıştır. Henüz 8 yaşındayken Amasya Sancakbeyliği’ne atanmıştır. Babası Yıldırım Bayezid, Timur ile yaptığı Ankara Savaş’ında esir düştü ve Osmanlı tahtı başsız kaldı. Böylece 11 yıl sürecek olan Fetret Devri başlamış […]

4. Murat

4. Murat, 1612 yılında doğdu. Babası 1. Ahmet, annesi ise Mahpeyker Sultan’dır. Eşi Ayşe Haseki Sultan’dır. Her padişahta olduğu gibi Şehzade Murat da iyi bir saray eğitimi almıştır. 4. Murat’tan önce tahtta karışıklıklar vardı. Padişahlar sürekli tahttan indiriliyor ve tekrar tahta çıkartılıyordu. Bunda yeniçerilerin etkisi büyük oluyordu. En […]

2. MURAT

2. Murat, 1402 yılında Amasya’da dünyaya geldi. Babası Mehmet Çelebi, annesi ise Emine Hatun’dur. İyi bir saray eğitimi almıştır. Eşi Hatice Haleme Hatun’dur. Mehmet ve Yusuf Adil Şah adında çocukları olmuştur. 11 yaşındayken Amasya Sancaktarlığı’na atandı. Babası Mehmet Çelebi’nin 1421 yılında vefat etmesi üzerine tahta oturmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun […]

1. İBRAHİM

1. İbrahim, 5 Kasım 1615’de dünyaya geldi. Babası 1. Ahmet, annesi ise Mahpeyker Kösem Sultan’dır. İyi bir saray eğitimi aldı. 8 Şubat 1640 tarihinde 4. Murat’ın vefat etmesinin üzerine yerine 1. İbrahim tahta oturdu. Dokuz yıla yakın tahtta oturmuştur. Osmanlı İmparatorluğunun on sekizinci padişahıdır. Sultan İbrahim, devlet işleriyle […]

2. BAYEZİD

2. Bayezid, 1448 yılında doğmuştur. Babası Fatih Sultan Mehmet, annesi ise Gülbahar Hatun’dur. Sekizinci Osmanlı padişahıdır. 31 yıl tahtta oturmuştur. Zamanın en iyi hocalarından iyi bir eğitim almıştır. Hat sanatında çok iyiydi. Çocuk denilecek yaşta Amasya Sancaktarlığına atanmıştır. Türkçe de dahil dört dil biliyordu. Babası Fatih Sultan Mehmet […]

YAVUZ SULTAN SELİM

Yavuz Sultan Selim, 1470 yılında dünyaya gelmiştir. Babası 2. Bayezid, annesi ise Gülbahar Hatun’dur. Sekiz yıl tahtta oturmuştur. Şehzade Selim, genç yaşta Trabzon Sancakbeyliğine atanmıştı. 2. Bayezid, henüz hayattayken Şehzade Selim, kardeşleri ile taht mücadelesine girişti. Babası, tahtı Şehzade Selim’e değil de Şehzade Ahmet’e bırakmak istiyordu. Şehzade Selim […]

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Kanuni Sultan Süleyman, 15 Kasım 1449 yılında dünyaya geldi. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi ise Ayşe Hafsa Sultan’dır. Eşleri, Fülane Hatun ve Mahidevran Sultan’dır. Osmanlı İmparatorluğunun, onuncu padişahıdır. İyi bir saray eğitimi almıştır. Babası Yavuz Sultan Selim’in 30 Eylül 1520 yılında vefat etmesi üzerine 46 yıl sürecek hükümdarlık […]

2. SELİM

2. Selim, 28 Mayıs 1524 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi ise Hürrem Sultan’dır. Eşi Nurbanu Sultan’dır. Osmanlı İmparatorluğu’nun on birinci padişahıdır. İyi bir saray eğitimi almıştır. Genç yaşta Konya Sancakbeyliği’ne atandı. 1566 yılında babası Kanuni Sultan Süleyman’ın vefat etmesi üzerine Şehzade selim tahta oturdu. Sekiz […]