Etiket: Şemseddin Sivasi Na't-i Şerif Şiiri

Şemseddin Sivasi Şiirleri

DURUR NA’T-İ ŞERİF TEVHÎD-İ BÂRÎ NA’T-İ ŞERİF-2 YOLA GİRME SAKIN TEN HİSSİNE UYMAN VASIL OLMAZ HAKK’A KAPUNA GELDİ ASİLER KAMİLLERİN DÜKKANLARI KİM Kİ DERER BU KUŞENİN LALESİNİ KİMDİR Kİ BU ALEM HEME DİVANESİ DERLER ZEYN ETMEK İÇİN CENNETE İNSAN İLETİRLER ŞEMSEDDİN SİVASİ ŞİİRLERİ

NA’T-İ ŞERİF / ŞEMSEDDİN SİVASİ

Ey saçın zencîrini hoş tâ’bîr ederenvâr-ı rûyundan aceb tefsîr eder Gerçi sidre müntehâdır kaddine nisbet değilNass-ı mi’râc zîrâ andan geçtiğin tezkîr eder Aynı aynu’n-nûrunun meşhûru hak olduğunuÂyet-i inkâr ehline tabsîr eder Dest-i Hakk’a mazhar olduğun yed-i tûlâsının(mâ rameyte iz rameyte) dinle gör takrîr eder Nezd-i Hak’ta kadrini bilmek […]

NA’T-İ ŞERİF-2 / ŞEMSEDDİN SİVASİ

Kapına geldi âsîler şefâat yâ ResûlallâhSuçunu bildi kâsîler şefâat yâ Resûlallâh Kapından özge yok kapum tapundan özge yok tapumBu dem geldim bilip suçum şefâat yâ Resûlallâh Garîk-i bahr-i isyânım harîk-i nâr-ı hicrânımFakîrim zâr u giryânım şefâat yâ Resûlallâh Yolum sedd eyledi ağyâr kılıp gurbette işim zârElim tut lutf […]