Etiket: Sosyalist

LEV TROÇKİ SÖZLERİ

Sadece burjuvazi için parlayacaksa, güneşi de söndürürüz. Bir balyoz camı kırabilir ancak çeliği döver. Onlar proletarya diktatörlüğü için dövüşmüyorlar; fakat Stalinist bürokrasinin önündeki yolları temizliyorlar. Birçoğu da istibdadın kötülüklerini sayıp döken; ama zalime karşı konulmamasını isteyenTolstoy’u bir peygamber saymaktaydı. Tolstoy’un doktrini, hayal kırıklığı sonunda aydınların daldıkları uykuyu haklı […]

CHE GUEVARA SÖZLERİ

Hayat korkakları affetmez. Gerçekçi ol, imkânsızı iste… Hayatta öyle seçimler yap ki;  kazandığın şeyler, kaybettiklerine değsin. Hayatta daima gerçekleri savun! Takdir eden olmasa bile, vicdanına hesap vermekten kurtulursun. Aslanların sessiz kaldığı yerlerde, kuşlar kartallar volta atar; ama bilmezler ki aslan o sessizliği bozarsa, kıyamet kopar. Bir devrimci başkasına […]

SOSYALİZM NEDİR?

Sosyalizm, üretim araçlarının tamamen devlete ait olmasını savunan düşünce yapısıdır. Sosyalizme göre özel sektör olmamalıdır. Bu düşünce yapısı bireyselciliği değil toplumculuğu düşünmektedir. Halk, devlet için çalışmalı ve gelirler adaletli bir şekilde dağıtılmalıdır. Kurucuları arasında en çok bilineni Karl Marx’dır. Sosyalizm, Kapitalist sisteme tepki olarak çıkmıştır. Bir dönem Çarlık […]