Etiket: Sosyalizm

LEV TROÇKİ SÖZLERİ

Sadece burjuvazi için parlayacaksa, güneşi de söndürürüz. Bir balyoz camı kırabilir ancak çeliği döver. Onlar proletarya diktatörlüğü için dövüşmüyorlar; fakat Stalinist bürokrasinin önündeki yolları temizliyorlar. Birçoğu da istibdadın kötülüklerini sayıp döken; ama zalime karşı konulmamasını isteyenTolstoy’u bir peygamber saymaktaydı. Tolstoy’un doktrini, hayal kırıklığı sonunda aydınların daldıkları uykuyu haklı […]

CHE GUEVARA SÖZLERİ

Hayat korkakları affetmez. Gerçekçi ol, imkânsızı iste… Hayatta öyle seçimler yap ki;  kazandığın şeyler, kaybettiklerine değsin. Hayatta daima gerçekleri savun! Takdir eden olmasa bile, vicdanına hesap vermekten kurtulursun. Aslanların sessiz kaldığı yerlerde, kuşlar kartallar volta atar; ama bilmezler ki aslan o sessizliği bozarsa, kıyamet kopar. Bir devrimci başkasına […]

KARL MARX SÖZLERİ

Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır. Asacağımız son kapitalist, muhtemelen bize asma halatını satan kişi olacaktır. İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler. Her şeyi sorgulayın. Hadi oradan. Son sözler yeterince doğru söz söylememiş aptallar içindir. Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı […]

KAPİTALİZM

Kapitalizm, özellikle ABD, Japonya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin uyguladıkları ekonomik sistemdir. Sosyalist sistemin zıttıdır. Sosyalist sisteme tepki olarak doğmuştur. Kapitalist sisteme göre devlet, özel sektöre karışmamalıdır. Kapitalizmin merkezinde para vardır ve yapılan her şey para içindir. Kapitalizmin ortaya çıkması Sanayi Devriminden sonra gerçekleşmiştir. Sanayi Devrimi ile üretimin […]

SOSYALİZM NEDİR?

Sosyalizm, üretim araçlarının tamamen devlete ait olmasını savunan düşünce yapısıdır. Sosyalizme göre özel sektör olmamalıdır. Bu düşünce yapısı bireyselciliği değil toplumculuğu düşünmektedir. Halk, devlet için çalışmalı ve gelirler adaletli bir şekilde dağıtılmalıdır. Kurucuları arasında en çok bilineni Karl Marx’dır. Sosyalizm, Kapitalist sisteme tepki olarak çıkmıştır. Bir dönem Çarlık […]