Etiket: Tevhid-i Bari Şiiri

TEVHÎD-İ BÂRÎ ŞİİRİ / ŞEMSEDDİN SİVASİ

Lillâhilhamd verildi İslâm’aŞevket-i lâilâheillallâhGayrı edyâna olmadı hâsılŞöhret-i lâilâheillallâh Gelin ey ehl-i şevk olan yârânKılalım bâğ-ı cenneti seyrânEdelim çünki buyurur RahmânSohbet-i lâilâheillallâh Dil-i mahrûra harrı dâfi’dirKüllî vâye devâ-yı kâtı’dırNûş edegör ki hayli nâfi’dirŞerbet-i lâilâheillallâh Çün bize der HâlıkGiderip gafleti olun ayıkSanmanız herkese olur lâyıkDevlet-i lâilâheillallâh Dili zeyn eyleyip anın […]