Etiket: Yıldırım Beyazit

KISA BİLGİLER

Yunanistan’daki 6 kilometrelik Korint Kanalı, Poleponneses Yarımdası çevresindeki yolculuğu kısaltıyor. 19. yüzyılda kayalardan oyularak yapılan bu kanal, 10.000 tonluk gemilerin geçmesine elverişlidir. Ancak kanal, çok dardır. Bir temel besin maddesi olan şeker, en çok gelişmiş ülkelerde kullanılmaktadır. Bu oran daha da artmaktadır. Oran arttıkça şeker kullanımından ortaya çıkan […]

YILDIRIM BAYEZİD

Yıldırım Bayezid, 1360 yılının mart ayında Edirne’de doğmuştur. Babası 1. Murat, annesi ise Gülçiçek Hatun’dur. Eşi Devlet Hatun’dur. İyi bir saray eğitimi almıştır. İsmi Bayezid’dir ve Yıldırım da lakabıdır. Savaş meydanında atik olduğu için “hızlı, süratli” anlamına gelen Yıldırım lakabı takılmıştır. İlk Kütahya Sancakları beyliğini yapmıştır. Genç yaşlarda […]

FETRET DEVRİ

Osmanlı Devleti ile Timur İmparatorluğu arasında 28 Temmuz 1402 tarihinde Ankara Savaşı gerçekleşti. Osmanlı Devleti, Ankara Savaş’ından mağlup olarak çıktı. Osmanlı tahtında oturan Sultan Bayezid ise Timur’a esir düştü. Bayezid’in esir düşmesi sonrası Osmanlı Devleti tahtı boş kaldı. Yıldırım Bayezid’in; Emir Süleyman, İsa, Mehmet, Mustafa, Musa ve Kasım […]

KOSOVA SAVAŞI

Kosova Savaşı, 1389 yılında yapılmıştır. Osmanlı Devleti ile Sırpların etrafında toplanan Arnavutluk, Bosna, Macaristan ve Hırvatistan devletleri arasında olmuştur. Osmanlı Devleti’ni, Balkanlarda istemeyen Sırbistan ittifak arayışına girdi. Sırplar ile aynı düşüncede olan dört devlet ile ittifak oluşturdular. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin tahtında 1. Murat oturuyordu. 1. Murat, düşman […]

ANKARA SAVAŞI

Ankara Savaşı, Osmanlı tarihindeki en büyük yenilgilerden birisidir. Bu savaşta İki Türk Devleti birbirine girmiştir. Osmanlı Devletinin başında Yıldırım Bayezid bulunmaktaydı. Savaşın en büyük nedenlerinden birisi her iki devletin de Anadolu’yu fethetmek istemeleridir. Başka nedeni ise Osmanlı Devleti’ne sığınan beylerin Yıldırım Bayezid’i, Timur İmaparatorluğu’na sığınan beylerin de Timur’u […]

“Biz Davamızdan Dönmeyiz”

Yıldırım Beyazit, serkeşlik eden Bulgaristan’ı fethetmişti. Buna içerleyen Macar Kralı Sigismund, başkent Bursa’ya özel elçisini fethi proteto etmek ister. Elçiler Bursa’ya girerler. Geliş çoktan tüm şehirde duyulmuş, gavur görmemiş meraklı halk sokaklara dökülmüştü. Halk süslü koşumlu atlara binmiş elçiyi ve korumalarını izlemekte, bir yandanda gülümseyerek dalga geçiyorlardı: ” […]