Ana Sayfa

TAHSİN PAŞA

 • Tahsin Paşa’nın doğum tarihi bilinmemektedir.
 • İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
 • Babası Mesut Efendi’dir.
 • Dahiliye Mektupçu Kaleminde Muavin oldu. Daha sonra başmuavinliğe ve Bahriye Nezareti Mektupçuluğu görevlerine geldi. Bu görevleri esnasında kendisini geliştirdi.
 • Sadık ve çok çalışkandı.
 • 1894 yılında Mabeyn Başkatibi Süleyman Paşa vefat etti. Yerine Sultan Abdülhamid’in emri ile Tahsin Paşa getirildi. Aynı zamanda kendisine vezirlik rütbesi de verildi.
 • Sultan Abdülhamid’in en sevdiği ve güvendiği adamı idi. En gizli bilgilerini dahi Tahsin Paşa ile konuşmaktan çekinmezdi.
 • 2. Meşrutiyet’in ilanına kadar Mabeyn Katipliği görevine devam etti.
 • Ayaklanma gerçekleşti. İsyancılar, isyanın sona ermesi için Tahsin Paşa’nın da içinde yer aldığı bazı Paşaların istifa etmelerini istediler.
 • İsyancıların isteklerini gerçekleştirmekten başka bir çarenin kalmadığını anlayan 2. Abdülhamid, tekliflerini kabul etti. Böylece Tahsin Paşa’nın Mabeyn Katipliği görevi son buldu.
 • 2. Abdülhamid tahttan indirildi ve yerine İttihatçılar kontrolü ellerine aldılar. Tahsin Paşa’ya karşı kindar bir tutum izleyen İttihatçılar, onu Sakız Adası’na sürgüne gönderdiler. Sakız Adası’nda zorlu bir yaşam geçirdikten sonra affedildi ve evine geri döndü.
 • Ancak yine de rahat bir yaşam süremedi. Bunun sebebi ise İttihatçıların bir türlü Tahsin Paşa’nın peşini bırakmamalarıdır. Yıllarca hizmet ettiği topraklarda ölene kadar rahat bir yaşam sürmesine engel oldular.
 • Tekel Tütün Deposu’nda katiplik görevine başladı. Ancak burada çalışmasına izin vermediler ve kısa bir süre çalıştıktan sonra işten çıkarıldı.
 • Hiçbir yerde iş bulamayan Tahsin Paşa öncelikle evindeki eşyalarını satarak geçimini sağladı. Daha sonra ise evini satmak zorunda kaldı.
 • Evini sattığı eski bir arkadaşı evinin yanındaki kulübede ailesi ile birlikte yaşamasına müsaade etti.
 • Hayatının son zamanlarını sıkıntı içerisinde geçiren Tahsin Paşa, 1930 yılında İstanbul’da dünyaya gözlerini yumdu.
 • Vefat etmeden önce bir gazetede anılarını yazarak yayınladı. Daha sonra bu anılar kitap haline getirildi.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.