Ana Sayfa

TARIMA GEÇİŞİN İNSANLARA FAYDALARI

İnsanlar, tarıma M.Ö. 9000 yılından sonra başladılar. O zamandan beri de yaşamını devam ettirebilmek için tarım yapmaya devam etmektedir. Tarımın, insanlara faydası çok fazladır. Tarımın, insanlara faydaları:

  • İnsanlar, tarım yapmadan önce avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamlarını devam ettiriyorlardı. Yiyecek olduğu zaman karnını doyuruyor, yiyecek olmadığı zaman ise aç kalıyordu. Uzun süre yiyecek bulamadığı zaman ise ölüyorlardı. Tarıma başlamaları ile yiyecek arama sıkıntıları bitmiş oldu.
  • Tarıma başlamadan önce dengeli beslenemiyorlar idi. Dengeli beslenememeleri yüzünden vücutları dirençsiz oluyordu. Tarıma geçişten sonra düzenli beslenmeye başladılar.
  • Tarımın insan için en önemli faydalarından birisi de tarım sayesinde yerleşik hayata geçmesi olmuştur. Tarımdan önce göçebe olarak yaşayan insan, yiyecek nerede olursa oraya göç ederdi ve mağaralarda yaşarlardı. Tarım yapmaya başladıktan sonra yerleşik hayata geçmiştir. İlk köy yerleşkeleri oluştu. Zamanla nüfusun da artması ile küçük şehirler ortaya çıktı.
  • İnsanlar, bilgi ve tecrübe kazandıkça tarımı da geliştirmeye başladılar. Tarımın gelişmeye başlaması verimi artırdı. Önceleri insanlar sadece kendilerine yetecek kadar üretim yapabiliyorken, sonraları kendi ihtiyacından fazla ürün üretmeye başladı. Ellerindeki fazla ürünleri de takas usulüyle elindeki olmayan ürünler ile değiştirdi. Böylece ticaret ortaya çıktı. Zamanla da ticaret yolları ve pazarlar oluştu.
  • İnsanların yerleşik hayata geçmeleri ile özel mülkiyet kavramları da ortaya çıktı. Toprağın değeri arttı.
  • Köylerin oluşması ve ticaretin gelişmesi sonucu insanların birbiri ile olan ilişkileri gelişti.
  • Teknoloji gelişmeye başladı.
  • Yeni iş dalları ortaya çıktı.
  • Tarımda insan gücünün kullanılması insana olan ihtiyacı artırdı. Nüfus artışı da hızlandı.

Categories: Ana Sayfa

Tagged as: , , , , ,

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.