Şiirler

Tevhid Şiiri – Cenap Şahabettin

Varsın, Sen İlâhî, yine varsın, yine varsın
Aklımda, hayâlimde ve hissimde yaşarsın!
 
Her yer dolu zâtınla, sıfatınla ilâhî
Zâtın da, sıfatın da Senin nâ-mütenâhî…
 
Kalbimde birer katredir eb'âd ile evkât;
Titrer nabazânınla şerâyin-i mesâfât.
 
Kuvvet bir elinde ve anâsır bir elinde
Mimarı elindir, ebedin de, ezelin de!
 
Şi'rin dü-câhındır, kelimâtın bütün ecrâm;
Her jâle-i sun'un bana kulzüm-ı ilhâm!
 
Rûhumda, dimağımda ve kalbimde yaşarsın;
Varsın Sen ilâhî, yine varsın, yine varsın.

CENAP ŞAHABETTİN BÜTÜN ŞİİRLERİ

BENZER YAZILAR  Büyülü Toprak Şiiri - Adonis

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.