Ana Sayfa

Tunç Çağı

Tunç Çağı veya Bronz Çağı, antik Avrupa, Asya ve Ortadoğu halklarının hammadde ve alet kültürlerindeki üçüncü evre. Kalay ve bakırın karışımından oluşan tunç Anadolu’da Kalkolitik sonunda görülür. Ancak tunç madeninin alet ve kap yapılmasında kullanılması 3. binin başlarına rastlar.

Mezopotamya’da ve Mısır’da tunçtan eserlerin yapılmaya başlandığı sıralarda (M.Ö. 4. bin sonu) yazı keşfedilmiş bulunduğundan bu ülkeler için Tunç Çağı deyimi yerine yazılı belgelerden elde edilen kronoloji ve sınıflandırmalar kullanılır. Buna karşılık yazıyı henüz kullanmayan Anadolu, Hellas (Yunanistan), Balkanlar ve Avrupa gibi bölgeler için Tunç Çağı deyimi geçerlidir. Tunç Çağı Anadolu’da 3000, Girit’te, Ege’de ve Hellas’ta 2500-2000, Avrupa’da ise 2000 yıllarında başlar.

Tunç Çağının Dönemleri

* Erken Tunç Çağı (3000-2000)
* Orta Tunç Çağı (2000-1750)
* Geç Tunç Çağı (1750-1200)

Tunç Çağı; Bakır Çağı nın arkasından gelen tarihöncesi dönemdir. Bu çağ dünyanın hemen her yanında değişik tarihlerde yaşanmıştır. Örneğin yüksek kültürlerin yaşandığı Mezopotamya ve Anadolu, dünyanın öteki bölgelerine göre, Tunç çağlarını daha önce yaşamış ve hatta bu çağlar içinde yazılı tarih dönemine girmişlerdir. Oysa Batı Avrupa, Uzakdoğu gibi bölgeler tunç çağlarını daha sonra yaşamışlardır. Ancak genelde Tunç Çağı kendi içinde üç ayrı evreye bölünür. Eski Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı, Son Tunç Çağı. Eski Tunç Çağı, Anadolu’ da İÖ 3000-2000 arasına tarihlenirken, Avrupa’da İÖ 2000-1700 araşma tarihlenir. Eski Tunç Çağı Anadolu’da kendi içinde de I, II, III gibi üç ayn evreye ayrılır. Orta Tunç Çağı, Anadolu’da İÖ 2000-1500 arasına tarihlenir ve bu dönemde kendi içinde I, II, III ye IV gibi dört ayrı evreye ayrılır. Avrupa’da bu dönem İÖ 1700-1300 arasını kapsar. Anadolu’da Son Tunç Çağı İÖ 1500-1000 arasına tarihlenir. Avrupa’da ise İÖ 1300-900 arasını kapsar.

BENZER YAZILAR  İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı

İnsanoğlu bakırı kalayla karıştırıp tuncu (bronz) elde etmeyi başarınca daha dayanıklı kapkacak ve çeşitli gereçler yapma olanağını elde etti. Zamanla madencilik gelişti, ardından da bölgelerarası ticaret yoğunlaştı. Örneğin kılıç ve hançer gibi o dönem için büyük önem taşıyan delici ve kesici silahlar yapıldı. Bu arada mızrak uçları, bızlar, iğneler, süs ve takı olarak kullanılan bilezikler, kolyeler vb eşyalar üretildi. Anadolu Orta Tunç Çağı’nın başlamasıyla birlikte tarih çağlarına girdiyse de tunçun kullanımı yaygın bir biçimde sürüp gitti.

Categories: Ana Sayfa

Tagged as: ,

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.