Ana Sayfa

Türkler Neden İslam’ı Seçtiler?

Türkler’in ilk dinleri Göktanrı diniydi. Ancak daha sonra İslam’a inandılar. Türkler, kendi rızaları ile Müslüman olmuşlardır. Hiçbir kimse Türkler’i Müslüman olmaları için zorlamamıştır. Türkler’in, İslam’a hızlı ve toplu gruplar halinde geçişi 751 yılında Talas Savaş’ı ile başlamıştır. Talas Savaş’ında, Araplar ve Çinliler savaşıyorlardı. Türkler de düşmanları olan Çinlilere karşı Arapların yanında savaştılar. Savaşa Türkler’in de katılmasıyla savaşı Araplar kazandılar.

Araplar ile beraber savaşan Türkler İslamı da yavaş yavaş öğrenmeye başladılar. Tanıdıkça kendi dinleri ile birçok benzer yönlerinin olduğunu görmeye başladılar. Türkler, Müslüman olduktan sonra da kültürlerinde bir değişiklik olmamıştır. Aynı şekilde kültürlerine bağlı bir şekilde yaşamışlardır.

Halkı ve yöneticileri Müslüman olan ilk Türk devleti Karahanlılar Devleti’dir. İlk Müslüman olan Türk hükümdarı ise Almış Han’dır. Müslüman olduktan sonra Cafer Bin Abdullah ismini almıştır.

Göktanrı dini ile İslam arasındaki benzerlikler:

  • Türkler, tek bir Tanrının olduğuna ve gökte yaşadığına inanırlardı. Müslümanlar da aynı şekilde tek bir Tanrının olduğuna ve göklerde olduğuna inanmaktalar.
  • Türklerde ölümden sonra tekrardan dirileceğine inanmaktaydılar. İslamda da aynı şekilde ahiret inancı vardır. Türkler Cennet’e Uçmağ, Cehenneme de Tamu diyorlardı.
  • Türkler de Müslümanlar da da herkes eşit sayılıyordu. Toplumsal sınıflar yoktu.
  • İslam hoşgörü dinidir. Türkler de bütün dinlere karşı hoşgörülüydüler.
  • Türklerde Cihan anlayışı vardı. Müslümanlar da da Cihat anlayışı vardı.
  • Türklerde de Müslümanlarda da kurban kesmek gibi benzer ibadetler vardı.
  • İslam aile yapısına ve töreye özen göstermektedir. Özellikle akrabalar arasındaki ilişkileri gözetmeyi tembih etmektedir. Aynı şekilde Türkler de aile yapısına ve töreye önem vermektedirler.

Türkler, Müslüman olduktan sonra İslam’ın koruyuculuğunu üstlenmişlerdir. Dünyada Türk denildiği zaman İslam da akla gelmektedir. İslamın da dünyaya yayılmasında yardımcı olmuşlardır.

Categories: Ana Sayfa

Tagged as: , ,

3 replies »

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.