Ana Sayfa

URARTULAR

Urartular, İlk Çağda Anadolu’da yaşamış olan medeniyetlerden biridir. Van ve çevresinde yaşamışlardır. Anadolu’ya geldikleri zaman Frik Krallığı’nın son dönemleri ve Lidya Krallığı’nın da kurulma dönemlerine denk gelmektedir. Nereden geldikleri ise tam olarak bilinmemektedir. M.Ö. 1200’lü yıllarda Urartular bir birlik oluşturdular. Bu birlik sonucu küçük Krallıklar ortaya çıktı.

Krallıklar da Tuşba şehrini Merkez seçerek birleştiler. M.Ö. 1000’li yıllarda ise sınırlarını genişletmeyi başardılar. O kadar genişlediler ki, Anadolu’nun içlerine ve Suriye’ye kadar olan bütün bölgeyi hakimiyetleri altına aldılar. Bölgede söz sahibi oldular. Ancak M.Ö. 900’lü yıllara doğru önce Kimmerlerin, daha sonra da İskitlerin istilasına uğradılar. Medlerin de Anadolu’ya gelmeleri ile iyice zayıfladılar. M.Ö. 600’lü yıllara doğru Urartu Devleti yıkıldı. Urartu Devleti’nin yıkılmasından sonra topraklarını Medler ele geçirdiler. Urartu halkı ise Medlerin egemenliği altında yaşamaya devam ettiler.

Urartular, ölümden sonraki hayata inanırlardı. Ölüleri, eşyaları ile birlikte gömerlerdi. Aynı zamanda ölülerini yaktıkları da olurdu. Frigler gibi çok tanrılı dine inanmaktaydılar.  Doğa olaylarını tanrılaştırmışlardır.  Bazı hayvanları da tanrılaştırdıkları bilinmektedir. Tanrılarına savaştan önce veya kuraklık zamanlarında kurban keserlerdi. “Uruatri” diye anıldıkları tarih kaynaklarından elde edilmiştir. Bu medeniyete Urartular denilmesinin sebebi dağlarda yaşamış olmalarıdır. Asurca’da, “Urartu” kelimesi “Dağlık Bölge” demektir. Urartular, çivi yazısını kullanıyorlardı. Mimari alanda gelişmişlerdi. Su kanalları yaparak tarımı geliştirmeye çalışmışlardır. Kaleler yapmışlardır

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.