Ana Sayfa

YAVUZ SULTAN SELİM SÖZLERİ

 • Devletleri yıkan tüm hataların altında nice gururun gafleti yatar.
 • Güneş Mustafa’nın (s.a.v.) yüzünün aynasının bir aksidir. Her iki âlem, Mustafa’nın (s.a.v.) bir kılına bağlanmıştır.
 • Her dertli, mihnete tahammül için biraz gönlünde kuvvet buluyorsa bu kuvvet Mustafa’dan (s.a.v.) gelir. Onun için her dertli O’na minnettardır.
 • Ben devletime isyan edenlerle uğraşıyorum. Devletime isyan eden kişi oğlum Süleyman da olsa kellesini alırım.
 • Ümmetlerin cevahir madenlerinden çıkardıkları bütün lâ’l ve inciler Mustafa’nın (s.a.v.) (gazada kırılan) tek inci dişinin diyetidir.
 • Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.
 • Sade giyinmesinin nedeni sorulduğunda: Vükela (vekillerin) ve ümeranın (amirlerin) süslü elbiseler giymesi padişahlarına tâzimden ileri gelir. Biz Allah’tan (c.c.) başka kime tâzime mecburuz ki bu külfeti ihtiyâr edelim? Bizim padişahımız Allah (c.c.), vücudu saran elbiseye değil, içindeki imâna bakar.

PADİŞAHLARIN SÖZLERİ

 • Ben Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirmek, zulüm görenlere yardım etmek için zırh giydim, kılıç kuşandım
 • Kendine bir sandık içinde insan pisliği gönderen Şah İsmaile bir kutu güllü lokum göndererek: “Herkes yediğinden ikram eder” der.
 • Ey canım, eğer sana Selimi gibi yüz tane devlet ve saltanat dâhi verilse cihana bağlanıp dosttan uzak olma.
 • Cesaretiyle yaşamayan esaretiyle ölür.
 • Ey gönül! Başkasından yardım ve dostluk umarak yaşama, düşmandan da korkma! Devlet ve saltanat ancak Allah’ın (c.c.) verdiğidir.
 • Ümit eliyle Mustafa’nın (s.a.v.) eteğine yapışan herkes güneş gibi ayağını feleğin üstüne basar.
 • Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.
 • Güneş Mustafa’nın (s.a.v.) yüzünün aynasının bir aksidir. Her iki âlem, Mustafa’nın (s.a.v.) bir kılına bağlanmıştır.
 • Âlimlerin bindiği atın ayağından üstümüze sıçrayan çamur, şerefimizdir.
 • O’nun aşkı ile gönlü mahzun olan her sine ne bahtiyardır! Mustafa’nın (s.a.v.) yoluna kurban edilen can, ne aziz bir candır!
 • Biz bunca meşakkate alkış uğruna katlanmadık, halis niyetimiz rızayı ilahidir.
 • O peygamberlerin padişahıdır. Diğer peygamberler O’nun ordusudur. Yaradılıştan maksat O’dur. Bu kevn-u mekân O’ nun yüzü suyu hürmetine yaratılmış bir tufeyldir.
 • Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.
 • Ümit sabahı Mustafa’nın (s.a.v.) güzel yüzüdür. Gayıp sırları O’nun ârif olan gönlünden doğar.
 • Kılıcımız parladıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez. Ama Allah esirgesin, bir gün paslanır da yaltırıklanmazsa düşman bizi görmek değil, bir de tepeden bakar.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.