Şiirler

Zeyn Etmek İçin Cennete İnsan İletirler – Şemseddin Sivasi

Zeyn etmek için cennete insân iletirler
Kulluğa ana havrâ-yı Rızvân iletirler
 
Cân-ı Yûsuf'un mısrı vücûdunda bulunsa
Ken'ân iline nâmını sultân iletirler
 
Ey Ka'be-i vasl istemeyip dünyâ sevenler
Âşıklar ana cânını kurbân iletirler
 
Vâiz bizi korkutma cehennemde od olmaz
Yanmağa odu herkesi bundan iletirler
 
Bugün bunda zulm edeni…
Mahşerde anı zâr ile giryân iletirler
 
Şemsî sakın aldanma bugün tâc u kabâya
Uryân getirip dünyâdan uryân iletirler

ŞEMSEDDİN SİVASİ ŞİİRLERİ

BENZER YAZILAR  Sevdan Beni Şiiri / Ahmed Arif

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.