Ana Sayfa

ZİYA GÖKALP

Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 tarihinde Diyabekir’de dünyaya geldi. Adı Mehmet Ziya Gökalp’tir. Ancak Mehmet adı pek söylenmez. Türkiye’nin önemli yazar ve şairlerindendir. Babası Tevfik Bey, annesi ise Zeliha Hanım’dır. Babası memurluk görevini yapıyordu. Ailesi Müftüzadeler olarak anılmışlardır.

Ziya Gökalp’in öğrenim hayatı mahalle mekteplerinde başladı. Daha sonra Diyarbekir Askeri Rüşdiyesi’ne yazıldı. Buradan mezun olduktan sonra Diyarbekir Mülki İdadisi’ne yazıldı. Ancak eğitimini burada bitirmeden bıraktı. Amacı İstanbul’a gitmek ve eğitimine oradan devam etmekti. Ancak ailesi Gökalp’in İstanbul’a gitmesine izin vermediler. Bunun üzerine 18 yaşında olan Ziya Gökalp, intihar teşebbüsünde bulundu. Ancak bu teşebbüsü boşa geldi. Kafasına sıktığı kurşun Gökalp’i öldürmedi.

İntihar teşebbüsüne rağmen halen ailesi ikna olmadı. Ailesini bir türlü ikna edemeyeceğini anlayan Gökalp, gizlice İstanbul’a geldi. İstanbul’a geliği zaman Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlîsi’ne girdi. Ancak bu eğitimini de tamamlayamadı. Burada İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılması okul arkadaşları İbrahim Temo ve İshak Sukuti sayesinde olmuştur. Gizli gizli toplantılara katılması, zararlı olarak kabul edilen kitapları okuması ve muhalif oluşumlar içerisinde yer alması nedeniyle tutuklandı.

Kısa bir süre hapis yattıktan sonra çıktı ve zorunlu olarak Diyarbekir’de ikamet etmek zorunda kaldı. Aynı zamanda çeşitli yerlerde memurluk görevini yaptı. İttihat ve Terakki’nin Diyarbekir temsilciliği görevini üstlendi. Genç Kalemler Dergisi’nde yazılar yayınlamaya başladı. Aynı zamanda çeşitli gazetelerde de yazılar yazdı.

1919 yılında Malta Adası’na sürgüne gönderildi ve 3 yıl sürgünde kaldı. Sürgünden sonra Küçük Mecmua’yı çıkardı. 1923 yılında 2. Büyük Millet Meclisi’ne Diyarbekir Mebusu olarak katıldı. Ziya Gökalp, 1 yıl sonra 25 Ekim 1924 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Eserlerinde Türkçülük ve Turan kavramları üzerinde çok durmuştur.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.