Ana Sayfa

FİEDEL CASTRO SÖZLERİ

 • Savaşı bitirmek zor, savaş çıkarmak ise kolaydır.
 • Savaşımız ya zafer, ya ölüme dek sürecektir.
 • Bazıları para ile oynasın diye bazılarının sefillik içinde yaşaması neden gerekiyor.
 • Kapitalizm tiksintici vericidir çünkü o savaş, rekabet ve ikiyüzlülük üretir.
 • Kapitalizmin ekonomisi hakkında bilgiler edinip eğitim aldıkça bunun ne kadar yanlış olduğunu gördüm. Kapitalizmin insan üzerinde ki olumsuz etkilerini ve yanlışlarını gördükten sonra kapitalizme karşı savaşıp galibiyet kazanabileceğimi düşündüm.
 • Savaşımızın bitmesi için ya zaferi kazanacağız ya da son savaşçımızın da ölmesine kadar devam edeceğiz.
 • Kapitalist ekonomi politiği hakkında okuyarak komünist oldum. Onun ne kadar absürt, ne kadar mantık dışı, ne kadar gayri-insani olduğunu anladığımda ona karşı bir şeyler yapmak gerektiği konusunda planlar yapmaya başladım.
 • ABD, Arap dünyasına karşı planlar yapmayı asla bırakmadı, çünkü dünyadaki petrol rezervizinin büyük kısmı Araplar’a ait.
 • Hiçbir siyasi olay içinde bulunduğu şartlar dışında yargılanamaz.
 • NATO, askeri bir mafyadır.
 • Bir gün Amerika’da varlığını sürdüren kapitalizm sistemi de yıkılmaya mahkumdur. Çünkü hiçbir zaman var olan düzen sonsuza kadar varlığını sürdüremez. Bir gün bir zümreyi yücelten bu sistem yok olacaktır.
 •  Her devrimcinin görevi devrim yapmaktır!
 •  Diktatörlerin yaptığı ilk iş basın özgürlüğünü yok etmek ve sansür ortamı inşa etmektir. Özgür basın her daim diktatörlüğün baş düşmanıdır.
 • Devrime 82 kişiyle başladım. Şimdi olsa devrime inanmış 10-15 kişi yeterli olur. Eğer planınız ve inancınız varsa ne kadar küçük olduğunuzun önemi yoktur.
 • İnsanların saygı duydukları kişiler verilen görevi kusursuz bir şekilde yerine getiren kişilerdir.
 • ABD’nin İngiliz’e bağlı olduğu dönemlerde İngilizlere Birleşik Devletler’in bağımsız olma ihtimali sorulduğunda imkansız yanıtı alınırdı.
 • Dini inançta temel dayanak mantık olmalıdır. Mantığa ters düşen bir inanca sahip olmak doğru değildir.
 • Gelmiş geçmiş en büyük ahlaksızlık, emperyalizm ve kapitalizmdir.
 • Soygun felsefesine son verirseniz, savaş felsefesi de ortadan kalkar.
 •  ABD dünyayı politik, ekonomik, teknolojik ve askeri gücüyle yağmalıyor.
 •  Beni kınamanız benim için bir şey ifade etmiyor. Tarih beni beraat ettirecektir.
 • Kapitalizm yoksulluğa çözüm bulamaz, yoksulluğu çözmek için bir plana ve ahlaka sahip olmayan kapitalizm halka hiçbir zaman eşit davranmaz.
 • Dünyaya bir daha gelme imkanım olsa bir devrimci yerine yazar olmak isterim.
 •  İnsanlar görevini layıkıyla yerine getiren kişilere saygı duyar ve onlara inanır.
 • Kadınların eğitim gördüğü ülkelerde refah seviyesinin yüksek olması tesadüf değil kaçınılmaz bir gerçektir.
 •  Ben bir Marksist Leninist’im ve ömrümün son gününe kadar öyle kalacağım.
 • Bir siyasi olayı tartışmak için bugünü değil siyasi olayın var olduğu dönemi yargılamak ve tartışmak gerekir.
 •  Kültür, bilim, sanat kendi kendine bir anlam ifade etmez. Sanat, bilim ve kültür insan içindir.
 • İnsanın kişisel istek ve arzuların bir topluluğun birlikte yaşadığı vatandan daha üstün ya da öncelikli değildir. Bu sebeple hiçbirimiz vatanımızın iyiliği dışında bir düşünceye sahip değiliz.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.