Ana Sayfa

KİL TABLET

İnsanların henüz kağıt kullanmadığı zamanlarda Kil Tabletler kullanılırdı. Kil tablet, adından da anlaşılacağı gibi kil kullanılarak yapılan levhalardır. Bu levhaların üzerine çivi yazısı ile yazılırdı. Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Kil tabletler günümüzün kitapları ile aynı görevi görmekteydi.

Kil tabletleri ilk kullanan uygarlık Sümerler’dir. Sümerlerden sonra başka medeniyetler de kil tabletleri kullanmışlardır. Sümerler, kil tabletleri ticari malların ve resmi işlerin kayıtlarını tutmak için kullanmışlardır. Kil tabletlerden kütüphaneler bile yapılmıştır. Sadece Asurlular’ın yaptırmış oldukları kütüphanede 29 bin tane kil tablet çıkmıştır. Bu tabletlerde; tarih, matematik ve astronomi gibi konular hakkında bilgiler vardır.

Kil tabletlere yazı yazmak, kağıda yazı yazmak kadar kolay değildir. Kil kuruyunca yazılamayacağı için yumuşakken yazmak lazımdır. Yazıldıktan sonra da kil kurutuluyor. Böylece kil tablet oluşmuş oluyor. Bu tabletler pişirilmeden önce pek de sağlam olmuyor. Ancak pişirildikten sonra yüzlerce yıl ömrü olacak kadar sağlam oluyor. Bu tabletlerdeki yazılar günümüzdeki yazılar gibi değildir. Harflerin ve kelimeler yoktu. Hangi ürün yazılacaksa o ürünün resmi çizilirdi. Harfler zamanla oluşmuştur ve kolaylığından dolayı da sıkça kullanılmaya başlanılmıştır.

Kil tabletler, tarihi aydınlatma açışından da önemlidir. Eski çağlardan kalan tabletler sayesinde o zamanlar hakkında bilgi edinilmiştir.

 

Categories: Ana Sayfa

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.