Ana Sayfa

ALDIĞIMIZ FİYATA (OSMANLI HİKAYELERİ)

27 sene süren kanlı savaşlarla alınan ve uğrunda 50.000’den fazla şehit verilen Girit Adasında, tam 200 sene sonra, Yunanlıların ve batılı devletlerin kış kışkırtmaları neticesinde isyanlar başladı. Hatta yerli Rumlar 2 Eylül 1866 günü adayı Yunanistan’a ilhak ettiklerini ilan ettiler. Bunun üzerine Osmanlı hükûmeti bu isyanı bastırmak için hemen adaya askeri birlikler gönderdi. Bu sırada Paris’te Milletlerarası fuar açılışı vardı ve bu münasebetle Fransa İmparatoru III. Napolyon, Sultan Abdülaziz’i de davet etmişti.

Abdülaziz Han, bu daveti kabul etti ve Osmanlı tarihin de ilk defa yurt dışına resmi gezi yapmak üzere 21 haziran 1867 günü İstanbul’dan hareket ederek vapurla Fransa’nın Marsilya şehrine, oradan da trenle Paris’e gitti. Yanında Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa da bulunuyordu. III. Napolyon, Abdülaziz Han’ı büyük bir merasimle karşıladı. Birkaç gün sonra padişahın şerefine bir ziyafet verdi. Bu ziyafet esnasında bir ara Fuad Paşa, III. Napolyon’a, Yunanlıların Girit’te alçakça hareketlerinden ve kanlı savaşlardan bahsedince III. Napolyon: “Paşa Hazretleri, başınıza dert olan şu adaya müşteri bulup satsanız olmaz mı?” diyerek nükte yapmaya kalkışınca Fuat Paşa: “İmparator Hazretleri, bu güzel bir fikir.” deyince III. Napolyon: “Öyleyse kaça satarsınız?” dedi.

Fuat Paşa, bu suale karşılık, İmparatorun suratına şamar gibi inen şu cevabı verdi: “Aldığımız fiyata Ekselansları…” III. Napolyon beklemediği bu cevap karşısında şaşkına dönerek susmayı tercih etti. Çünkü Girit’in 27 sene süren kanlı savaşlarla Osmanlı’nın kanı pahasına alındığını biliyordu.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.