Şiirler

Gösterir Şiiri – Aşık Sümmani

Bâb-ı âlişândır ârif-i billâh
Hakîkatten doğru râhı gösterir
Arz-ı matlûbâtı pend-i bismillâh
Mânâsında vech-i mâhı gösterir

Mest ü hayrân etmiş ol bâd-ı sabâ
Ciğerin hûn etmiş ser âl-i âbâ
Hâki Sanamerli er Hacı Baba
Himmetinden eyvallâhı gösterir

Râhda âlem açar ehiyâ gibi
Arzda dalga vurur deriyâ gibi
Sümmân’ın çeşminde tûtiyâ gibi
Aradığım nişangâhı gösterir

AŞIK SÜMMANİ BÜTÜN ŞİİRLERİ

BENZER YAZILAR  Bir Bahar Dalıyla Şiiri - Behçet Aysan

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.