Ana Sayfa

KÖLELİĞİN KALDIRILMA NEDENİ

Öncelikle kölelik nedir? Kölelik, güçlü bir kişinin, güçsüz bir kişiyi egemenliği altına alması ve o kişiyi ölümüne, karın tokluğuna çalıştırmasıdır. Kölelik, siyahi insanların üzerine yapışmış bir damga gibidir. Köle deyince akıllara hemen siyahi insanlar gelmektedirler. Ancak sadece siyahiler değil beyazlardan da köleler vardır. Ancak siyahi köleler daha fazlaydı. Aynı zamanda Müslüman köleler de olmuştur.

Tarih boyunca Afrikalı siyahi insanlar köle olarak esir alınmışlardır. Vatanlarından ve ailelerinden koparılmışlardır. Köleler, sadece çalıştırılmak için kullanılmazlardı. Eğlence için de kullanılırlardı. Özellikle Avrupalılar, kölelere işkence yapılmasından, yani acı çekmelerinden zevk alırlardı. Köleleri aç bırakırlar ve edebildikleri en fazla karı düşünürlerdi. Aslında köleler, Avrupalıların antik robotları konumundaydılar. Sürekli çalıştırılırlardı. Canları hiç düşünülmezdi. İnsanlar için maliyeti azdı. Bu sebeple insanlar için köleler çok karlıydılar. Özellikle Avrupalılar için köleler olmaz olmazlar arasındaydı.

Kölelik, 19. yüzyılın sonlarına doğru kaldırılmaya başlandı. Aslında sadece şekil değiştirdi. Neden kölelik çok ucuzsa kaldırıldı. Neden halen kullanılmıyor? Tabi bu sorulara resmi olarak insanların daha medeni hale gelmesi veya insan haklarının gelişmesi gibi cevaplar verilebilir. En azından Avrupalıların yaptıkları açıklamalar bu yönde. Ancak olayın altında yatan çok farklı. Ne insanlar medenileşti, ne de insan hakları gelişti. Köleliğin kalkmasının altında yatan asıl sebep para babalarının artık köleden daha ucuza çalışan bir köle bulmalarıdır. Köle de olsa bir maliyeti vardır. Kölenin karnını günlük doyurmak gerekmekte ve kalacak bir yer ayarlanmalıdır. Aynı zamanda kaçmalarını engellemek için de başlarında durmak gerekmektedir. Bunların hepsi birer maliyettir.

Eğer, köleler olursa ve her insan kendi ürününü üretirse üretilen ürünleri kime satacaklardı? Hem Sanayi Devrimi ile köleye her zaman ihtiyaç durulmuyordu. Artık para babaları kendilerine kölelerden daha ucuza çalışacak yeni köleler bulmuşlardı. Buna da işçi diyorlardı. Bu işçiler ucuza çalışıyorlardı. Sadece karınlarını doyuracak kadar çalıştıkları için o işe sürekli muhtaçtılar. Hem yiyecek ayarlama hem de kalacak yer ayarlama gibi sorunları da yoktu. İşçiyi beğenmeyen işveren istediği gibi işçiyi de değiştirebiliyordu.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.