Ana Sayfa

NİJERYA TARİHİ

 • Nijerya çok eski tarihe sahiptir.
 • Ülke topraklarında yaşam M.Ö. 700’lü yıllarda başlamıştır. Ancak bu toplum hakkında fazla bir bilgi yoktur.
 • Milattan sonraya kadar Nijerya‘da bir yönetim kurulmamıştır.
 • M.S. 9. yüzyılda ülkede, küçük şehir devletler kurulmuştur. Bu devletlerin ilki Kanem-Bornu’dur.
 • Ülkede, krallıkların kuruluşu ise 12. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu dönemde üç krallık kurulmuştur. Bunlar Oyo Krallığı, Lfe Krallığı ve Benin Krallığı idi.
 • Nijerya‘da, İslamın yaygınlaşması 14. yüzyılda gerçekleşmiştir. Halk, bu dönemde hızla Müslüman olmuştur. İslam’ın ülkeye gelişi Arap tüccarlar sayesinde olmuştur.
 • Avrupalı Devletlerin, Nijerya’ya gelmeleri uzun sürmedi. 15. yüzyılda Portekiz ve İspanya denizcileri, Ülkeye geldiler.
 • İlk işgale başlayan ülke, Portekiz olmuştur.
 • Yerli siyahi halk köle olarak kullanılmıştır. Köle ticaret merkezlerinden biri olan Nijerya’dan kölecilik kalkana kadar insanlar esir alınmıştır. Köle olarak alınan insanların rakamları çok yüksektir. 350 yıl boyunca köle olarak esir alınan Nijeryalı insanların sayısı 19 milyonu geçmektedir.
 • 19. yüzyılda Nijerya’yı, İngiltere işgal etmeye başladı. İngiltere‘nin sömürgesi haline gele Nijerya, 100 yıldan fazla bu şekilde kaldı.
 • 1950 yılında ülke, üç parçaya bölündü.
 • 1960 yılında Nijerya bağımsızlığını kazandı. Üç yıl sonra da ülkede Cumhuriyet ilan edildi.
 • 1965 yılından sonra Nijerya’da, iç karışıklıklar ortaya çıktı.
 • 1970 yılında ülkede, petrol yatakları bulundu. Bulunan bu petrol, ülkenin refahını yükseltti. Aynı zamanda karışıklıkların da sona ermesini sağladı.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.