Etiket: Osmanlı İmparatorluğu

Kanuni Sultan Süleyman Sözleri

Denizde savaşmadan, karada fetih olmaz.  Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki, padişah olan Kanuni bile bu dünyadan eli boş gitmiştir.  Dostum; ben gönlümü senden yana yolladım, onun bir daha benden yana gelmesi mümkün değil. Kılıcımızın gölgesi durdukça düşmanlar elbette ki bizden korkacaklardır. Dünya kimseye […]

ADAM (OSMANLI HİKAYELERİ)

Ayasofya Câmii’nin yanında kendi adına bir medresesi bulunan Câfer Ağa, ahbaplarını evine dâvet etmek için uşağını birine yollamış… Uşak adamın evine varmış, kapıyı sür’atle çalarak. -Kalk, kalk; hemen toparlan… Ağa seni istiyor! şeklinde kaba davranışlarda bulunmuş. Adam: – Ağanın bana gönderecek bir adamı yok muydu ki, senin gibi […]

ASİL RUH (OSMANLI HİKAYELERİ)

1854 senesi kış aylarında Silistre kalesini muhasara eden Ruslar, bir avuç Osmanlı askeri karşısında zor durumlara düşmüşlerdi. Ağır kış şartlarında erzakları tükenmiş, çoğu açlık ve soğuktan kırılıyordu. Zabitlerine: Açız!… ekmek, ekmek… diye bağırdıklarında, zabitler: İşte kale… zaptedin, orada karnınızı doyurun… diye cevap veriyorlardı. Nihayet aç kalan Rus askerleri […]

ABDÜLAZİZ HAN’IN TAHTA ÇIKMASI (OSMANLI HİKAYELERİ)

17 yaşında tahta çıkan Sultan Abdülmecid, Hariciye Vekilliğine tayin ettiği ve sonradan da Sadrazam yaptığı Mustafa Reşid Paşa’nın, Osmanlı Devletini âdeta batılılara satmasına son derece üzülüyordu.  Hiçbir şey yapamamanın verdiği elem ile verem hastalığına yakalanıp 25 Haziran 1861 günü 39 yaşında vefat etti. Hayatının son dakikaların da baş […]

MAHKEMEYE HAZIRIM (OSMANLI HİKAYELERİ)

III. Selim Han gayet cesur, silahşörlükte de hüner sahibi bir kimseydi. Zaman zaman tebdil-i kıyafet ederek halkın arasına karışır, istek ve şikayetlerini öğrenirdi. Bir gün tersane kahyası kıyafetiyle akşam vakti Sultanahmed civarına çıktı. Maiyetindekiler de kalyoncu neferi gibi giyinmişlerdi. Sultanahmed Camiinden aşağı Sokollu Mehmed Paşa yokuşundaki tenha yerlerden […]

OSMANLI HİKAYELERİ

ABDÜLAZİZ HAN’IN TAHTA ÇIKMASI ADAM ASİL RUH KUYUMCU USTASINDAN BİN SOPA YİYEN ŞEHZADE MAHKEMEYE HAZIRIM BİZ SENİ UYANIK BİLİRDİK İSTANBUL’UN SULANMA MASRAFI ZAĞAR TRAŞ EDİLEN SAKAL BULGAR PEHLİVANI ALDIĞIMIZ FİYATA VALİDE SUYU

İSTANBUL’UN SULANMA MASRAFI (OSMANLI HİKAYELERİ)

Abdülaziz Fuat Paşa ile beraber Paris’e gittiği zaman eski Şehremini muavini Ömer Faiz Efendi de maiyetindekilerle berabermiş. Hazret latifeci, nüktedan birisi imiş. Fuat Paşa Paris Şehreminine iadei ziyarete giderken Faiz Efendi’yi de belediyeci olmak münasebeti ile yanına almış. Laf arasında Paris Emini, İstanbul’un nasıl sulandığını ve masrafının ne […]

KUYUMCU USTASINDAN BİN SOPA YİYEN ŞEHZADE (OSMANLI HİKAYELERİ)

Kanuni Sultan Süleyman, şehzadeliğinde kuyumcu­luğu öğrenmesi için babası tarafından İstanbul’un en meşhur kuyumcu ustası olan Kostantin’in yanına çırak olarak verilmişti. Belirli saatlerde ustasının yanına gider ve çıraklık yapardı. Henüz tecrübesiz olduğu ilk günlerinde ustasını kızdırmış ve Kostantin Usta yemin ederek Şehzade Süleyman’a: Eğer şu işleri iyi çıkarmazsan sana […]

TAHSİN PAŞA

Tahsin Paşa’nın doğum tarihi bilinmemektedir. İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası Mesut Efendi’dir. Dahiliye Mektupçu Kaleminde Muavin oldu. Daha sonra başmuavinliğe ve Bahriye Nezareti Mektupçuluğu görevlerine geldi. Bu görevleri esnasında kendisini geliştirdi. Sadık ve çok çalışkandı. 1894 yılında Mabeyn Başkatibi Süleyman Paşa vefat etti. Yerine Sultan Abdülhamid’in emri ile Tahsin […]

YILDIRIM BAYEZİD SÖZLERİ

Kuvvet ve kudret, Allah-ü Teâlâ hazretlerinindir. Kişilerin kudreti, bizi hiçbir zaman korkutmaz. Yenileceğinden korkan, daima yenilir. Gidin, daha çok müttefik ve daha büyük ordularla karşıma çıkın ki, kazanacağım şan ve zafer de daha büyük olsun! Kendini tehlikeye atmaktan korkanın başkalarını tehlikeye atmaya hakkı yoktur. Hizmet sırası bize geldi, […]

YAVUZ SULTAN SELİM SÖZLERİ

Cesaretiyle yaşamayan esaretiyle ölür. Ben devletime isyan edenlerle uğraşıyorum. Devletime isyan eden kişi oğlum Süleyman da olsa kellesini alırım. Mısır’ı aldık, lâkin Sinan Paşa’yı kaybettik! Âlimlerin bindiği atın ayağından üstümüze sıçrayan çamur, şerefimizdir. Vükela (vekillerin) ve ümeranın (amirlerin) süslü elbiseler giymesi padişahlarına tâzimden ileri gelir. Biz ALLAH (c.c.)’tan […]