Ana Sayfa

1. DÜNYA SAVAŞI SONRASI YAPILAN ANTLAŞMALAR

Birinci Dünya Savaşı, 1914 yılında başladı ve 1918 yılında son buldu. Savaş sırasında 20 milyona yakın insan öldü. Savaşı, İttifak Devletleri kaybetti. Kazanan ise itilaf devletleri oldu. İtilaf Devletleri, İttifak Devletleri’ne çok ağır şartlar içeren antlaşmalar imzalattılar.

1. Dünya Savaşı sonrasında yapılan antlaşmalar:

Almanya ile 28 Haziran 1919 tarihinde Versay Antlaşması imzalandı. Versay Antlaşmasına göre:

 • Alsace-loren, tekrardan Fransa’ya verildi.
 • Almanya’nın, elindeki silahlara el konuldu ve asker sayısına kısıtlama getirildi.
 • Almanya’nın, bütün sömürgelerine el konuldu.
 • Almanya topraklarında yeni devletler kuruldu.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile 10 Eylül 1919 tarihinde Saint Germain Antlaşması imzalandı. Saint Germain Antlaşmasına göre:

 • Avusturya ve Macaristan iki ayrı devlet haline getirildi.
 • Yeni kurulan iki devlete de asker kısıtlaması getirildi.
 • Avusturya-Macaristan İmparatorluğu topraklarında Polonya, Çekoslavakya ve Romanya Devletleri kuruldu.

Osmanlı İmparatorluğu ile de Sevr Antlaşması imzalanacaktı. Ancak Kurtuluş Savaşı sayesinde bu antlaşma imzalanamadı. Sadece kağıt üstünde kaldı. Eğer Sevr Antlaşması imzalansaydı:

 • Osmanlı İmparatorluğunun egemenliği altındaki bütün topraklar itilaf devletleri arasında paylaştırılacaktı.
 • Bütün silahlar toplanacak ve asker kısıtlaması getirilecekti.

Bulgaristan ile 27 Kasım 1919’da Nöyyi Antlaşması imzalandı. Nöyyi Antlaşmasına göre:

 • Bulgaristan’a, askeri kısıtlama getirildi.
 • Bulgaristan topraklarına el konuldu.

Macaristan Devleti ile 6 Haziran 1920’de Triyanon Antlaşması imzalandı. Triyanon Antlaşmasına göre:

 • Her devlete yapıldığı gibi Macaristan’ın da silahlarına ek konuldu ve asker kısıtlaması getirildi.

1. Dünya Savaşı sonrası imzalanan bu antlaşmalardan bazıları 2. Dünya Savaşının çıkmasına neden olmuştur.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.