Etiket: İslam

KERBELA OLAYI

Kerbela Olayı, halife Hz. Hüseyin ile halifelik makamının peşinde olan Emeviler arasında gerçekleşmiştir. Emevilerin halifelik iddiaları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in babası Hz. Ali’nin dönemine kadar uzanmaktadır. Hz. Osman’ın şehit edilmesinden sonra Hz. Ali’nin halife olmasını istemeyenler Hz. Ali’ye karşı birleştiler. Savaşlardan bir sonuç alınamayınca anlaşarak bir çözüm […]

SADİ ŞİRAZİ SÖZLERİ

Ey akıl sahibi! Gül dikenle beraber bulunur. Senin dikenle ne işin var, gülü demet yap… Eğer tabiatında yalnız kusurları görmek varsa tavus kuşunda çirkin ayaktan başka bir şey göremezsin. Nimet içinde iken dostluktan söz açıp, kardeşim! Diyeni dost sayma. Dost, dostunun elini onun perişanlığında, çaresizliğinde tutan kimsedir. Eğer cenk […]

AKŞEMSEDDİN SÖZLERİ

Fakire verilen, daha onun eline geçmeden Allah’a ulaşır.  Allah ile olduktan sonra, ölüm de ömür de hoştur. Sende iyi olan ne varsa dostuna onu ver. Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz. Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed halvete girmek, için Akşemseddin hazretlerine ısrar eder. O şöyle öğütte bulunur: “Bu yolda […]

FUAT SEZGİN SÖZLERİ

Bilginin zevkine varıp okumak o kadar güzel ki. Başlayınca sürüklüyor insanı! Müslümanlar bugün hayatlarını uçaklarda, trenlerde, otomobillerde gezmekle geçiriyorlar. Oysa onların düşünmeleri ve düşünüp fikirlerini geliştirmeleri gerekir. Avrupalıların 18. yüzyıl başına kadar yaptıkları doğruya yakın haritalar, İslam kültür dünyasında yapılan haritaların ya kopyaları ya adaptasyonları veya parça haritaların […]

İSTİKLAL CAMİİ SİMGELERİ

İstiklal Camii, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bulunan bir camidir. Güneydoğu Asya’nın en büyük cami olma özelliğine sahiptir. Cami, inşa edilirken her tarafı bir şeyi simgeler şekilde yapılmıştır. İşte simgelediği şeyler: 200 bin kişilik dev camide sadece bir adet minare bulunmaktadır. Bu tek minare kainatın yaratıcısı olan Allah’ın varlığının tekliğini […]

AYASOFYA CAMİ İLE İLGİLİ SÖZLER

Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem; fakat Ayasofya açılacak! Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle, kötülük etmiş sanılan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek.  Necip Fazıl Kısakürek Batı, İstanbul’un fethini ve Ayasofya’yı hiçbir zaman unutmadı.  Halil İnalcık Anadolu’da Devlet olmak bedel ister. İstanbul’a […]

SULTAN AHMET CAMİİ

Sultan Ahmet Camii, İstanbul’a dönemin padişahı 1. Ahmed tarafından yaptırılan bir camidir. Caminin ilk temelini de padişah 1. Ahmed atmıştır. Yapımına 1609 yılında başlanmıştır. İnşaası 8 yıl sürmüş ve 9 Haziran 1617 tarihinde tamamlanmıştır. Altı minareye sahiptir. Bu özelliği ile Türkiye’deki altı minareli cami olma özelliğini taşıyan ilk […]

FUAT SEZGİN SÖZLERİ

Muhteşem çağları arkasında bırakmış bir medeniyetin mensuplarıyız. Bunu hiç bilmiyoruz. İslam, bilimi bilim olarak tanımıştır. İslam dünyasında hakikaten “tenkit ahlakı” vardı. Bunun kaynağı nedir diye baktığım zaman Allah korkusunun tesiri olduğunu görüyorum. Batı medeniyeti,İslam medeniyetinin çocuğudur. Amacım, İslam topluluğuna mensup insanlara İslam bilimlerinin gerçeğini tanıtmak, benlik duygularını olumsuz […]

BABÜLMENDEP BOĞAZI

Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz ile Aden Körfezi’ni birbirine bağlayan bir boğazdır. Boğazın uzunluğu, 32 kilometredir. Ortalama derinliği 136 metredir. Arap Yarımadası ile Afrika Kıtası’nı birbirinden ayırmaktadır. Süveyş Kanalı’nın açılması ile boğazın önemi daha da artmıştır. Çünkü Süveyş Kanalı açılmadan önce sadece bölgedeki gemiler boğazı kullanıyorlardı. Ancak Mısır‘da Süveyş Kanalı’nın […]

DÜNYANIN EN BÜYÜK CAMİLERİ

Sultan Ahmet Camii (Türkiye) Camii’nin sadece ibadet bölümü 4608 metrekaredir. 6 minaresi bulunmaktadır. Caminin merkez kubbesinin çapı 23,5 metredir. İstiklal Camii (Endonezya) Camii’nin toplam alanı 95.000 metrekaredir. 120.000 kapasiteye sahiptir. Çok farklı bir mimariye sahiptir.   Badşhahi Camii (Pakistan) Toplam alanı 29.867 metrekaredir. 100.000’den fazla kişi aynı alanda […]

MESNEVİ’DEN SÖZLER

Kul, efendisinin huzurunda değilken de kulluğunu korur, itaatten çıkmazsa bu kulluk, iyi ve hoş bir kulluktur. Ey Allah, feryadımıza yetiş; sen ne güzel yardımcısın! Ey Allah, yüz binlerce tuzak ve yem var, bizler de yemsiz kalmış halis kuşlar gibiyiz. Sen bizi her zaman tuzaktan kurtarmaktasın. Ey gani ve […]

MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI

Özellikle Osmanlı’nın son zamanlarında ve Cumhuriyetin başlarında geri kalmamız İslam’dan bilinmiştir. İslam’ın bilimden alı koyduğu söylenip durulmuştur. Ancak İslam bu düşüncelerin tam tersine ilmi teşvik etmektedir. Tarih boyunca İslam coğrafyasından bilim insanları çıkmıştır. Günümüzde bu bilim insanları unutturulmuş ve Batı’nın bilim insanları empoze edilmiştir. İslam’da bilim konusunda Fuat […]

NECİP FAZIL KISAKÜREK SÖZLERİ

Bir bekleyenin olmalı. Sen kendinden vazgeçsen de senden vazgeçmeyen… Yusuf baştan aşağı iffet olduktan sonra, züleyha baştan aşağı afet olsa ne yazar. Bir anlık emanete ne türlü övünelim, Gel, rahmet kapısında ağlaşıp dövünelim. Her ağızda her telde fanilik dırıltısı, Sonunda tek bir şarkı, tabutun gıcırtısı. Tereddüt edersen bacakların […]

SENEGAL NE ZAMAN BAĞIMSIZ OLDU?

Senegal, Batı Afrika’da yer alan ülkelerden biridir. Başkenti Dakar olan Ülke, 196.192 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Ülkede ilk yaşayanlar Takruri Topluluğu’dur. Ülkeye İslam, 11. yüzyılda girmiştir. O zamandan sonra halk hızla Müslüman olmuştur. Sömürgecilik tarihi Portekizliler ile başlamıştır. Portekizliler, Senegal‘de sömürge kurmuşlardır. Portekizlilerden sonra Fransızlar, Ülkeyi ele geçirmiş […]

DÜNYADAKİ DİNLER

İslam: Dünyada en fazla nüfusa sahip olan ikinci dindir. Tek Tanrılı bir dindir. Yaratıcı olarak sadece Allah vardır. İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed’dir. Evrensel olan tek dindir. Yani bütün insanları kapsamaktadır. Hristiyanlık: Hristiyanlık, dünyada en fazla nüfusa sahip olan dindir. Orta Doğu kökenli bir dindir. İlahi dinler arasında […]

DİN NEDİR?

İnsanlar, bir yaratıcıya inanma eğilimi içerisindedirler. Manevi açlıklarını doyurmak istemektedirler. Din, insanların manevi ihtiyaçlarını karşılayan güdüdür. Tarih boyunca her toplum bir şeye tapma ihtiyacı duymak istemişlerdir. Bu bazen ateş olmuş, bazen de ay olmuştur. Dinler üçe ayrılmaktadır. Bunlar Putperestlik, Tek Tanrılı dinler ve Çok Tanrılı dinlerdir. Putperestlik, insanların […]