Ana Sayfa

YAVUZ SULTAN SELİM

Yavuz Sultan Selim, 1470 yılında dünyaya gelmiştir. Babası 2. Bayezid, annesi ise Gülbahar Hatun’dur. Sekiz yıl tahtta oturmuştur. Şehzade Selim, genç yaşta Trabzon Sancakbeyliğine atanmıştı. 2. Bayezid, henüz hayattayken Şehzade Selim, kardeşleri ile taht mücadelesine girişti. Babası, tahtı Şehzade Selim’e değil de Şehzade Ahmet’e bırakmak istiyordu. Şehzade Selim babasına baskı yapmaya başladı. Bu zamanda Anadolu’da çıkan Şah Kulu isyanının da etkisiyle Sultan Bayezid baskılara daha fazla dayanamadı ve tahttan çekildi. 2. Bayezid’in tahttan çekilmesinde yeniçerilerin de etkisi vardır. Sultan Bayezid, tahttan inerken oğlu Şehzade Selim’e “Ey oğul, hayatın at üzerinde geçsin, girdiğin her savaştan zaferle çıkasın. Dilerim Allah’tan, sen de genç yaşında berbat olup şir-i pençeler elinde gidesin! Ciğerini görerek ölesin” şeklinde beddua ettiği rivayet edilir.

Taht kavgaları, Yavuz Sultan Selim’in tahta oturmasından sonra da devam etti. Sultan Selim’in kardeşleri Anadolu’da isyanlar çıkardılar. Bu isyanlar Sultan Selim’i uzun süre meşgul etmiştir. Sultan Selim’in, kardeşlerini ortadan kaldırtması sonucu taht kavgaları da son buldu. Şah İsmail’in, tekrardan Anadolu’da ayaklanma başlatma çabalarını öğrenen Sultan Selim, İran üzerine sefer düzenledi. 1514’te Çaldıran Savaşı gerçekleşti. Bu savaşı Sultan Selim kazandı. Şah İsmail, Osmanlı askerlerinden kaçmayı başardı.

Halifelik makamı Memlüklerde bulunuyordu. Halifelik makamını isteyen Yavuz Sultan Selim, asker topladı ve Memlüklerin üzerşne yürüdü. 1516’da Mercibadık Savaşı, 1517’de de Ridaniye Savaşı yapıldı. İki savaşı da Osmanlı İmparatorluğu kazandı. Bu zafer sonucu Halifelik makamı Osmanlı’ya geçti. İlk Osmanlı Halifesi de Yavuz Sultan Selim olmuştur. Sultan Selim sadece Doğu’ya değil Batı’ya da seferler düzenlemiştir. Bu dönemde, Belgrad ve Rodos fethedilmiştir.

1520 yılında çıban hastalığına yakalanan Sultan Selim, vefat etmiştir. Sultan Selim’in yerine oğlu Şehzade Süleyman tahta oturmuştur. Yavuz Sultan Selim, babasından aldığı toprakları iki buçuk kat büyütmüştür. Boş olan Osmanlı hazinesini ise tamamen doldurmuştur. Sultan Selim’den sonra hiçbir padişah hazineyi bu kadar doldurmayı başaramamıştır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.